Světci k nám hovoří...


sv. Eáta

Eata

26. října, připomínka
Postavení:biskup a opat OSB
Úmrtí:s.VII.

ŽIVOTOPIS

Římské martyrologium nám jej představuje jako asketického biskupa z Hexhamu v Northumbrii na severovýchodě Anglie, člověka velice ušlechtilého a prostého, který zakládal kostely a kláštery. Maje pravomoc opata a biskupa, zodpovědně se o ně staral. Rok jeho úmrtí se uvádí jak začátkem VII. století, tak v jeho posledním čtvrtletí a pouze tomu odpovídají další historické údaje.

Eáta patřil mezi prvních dvanáct northumbrijských studentů na Lindisfarne v klášteře založeném sv. Aidanem (pam. 31. 8.). Ten na ostrov Lindisfarne připlul r. 635. V roce 651 byl Eáta zvolen opatem kláštera v Melrose. V Northumbrii byla až do roku 678 jedna rozsáhlá diecéze, kterou rozdělil arcibiskup Teodor z Canterbury (pam. 19. 9.) a roku 681 dalším rozdělením vznikly diecéze v Hexhamu a Lindisfarne. Téhož roku se zde Eáta stal biskupem a v Hexhamu jím byl Kutbert (pam. 20. 3.). V roce 685 se souhlasem arcibiskupa si své diecéze vyměnili a v dalším roce Eáta v Hexhamu při onemocnění úplavicí 26. 10. zemřel. Rok 616 udávaný v martyrologiu je tedy zřejmě překlepem, který se objevil i později ve vydávaných životopisech „Svatí na každý den.“

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.