Světci k nám hovoří...


sv. Albín či Vita

Witta seu Albinus, ep. Buriburgen

26. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 786

ŽIVOTOPIS

Pochází z anglosaského území Anglie. Stal se benediktinským mnichem a spolupracovníkem sv. Bonifáce (pam. 5. 6.). Ten si ho vybral a ve skupině mnichů poslal do Hesenska šířit Boží slovo. Někde je uváděno, že byli spolu při kácení dubu, který byl ve Fritzlaru zasvěcený hromovládci Thorovi.

Bonifác (arcibiskup od r. 732) v roce 741 vysvětil Albína na biskupa a ustanovil jej jako prvního se sídlem v Büraburgu, který leží asi 40 km na SSZ od Fritzlaru v severním Hesensku na území Německa.

Albín, jako pomocník Bonifáce, má nemalé zásluhy na pokřesťanštění Německa. Zemřel v opatském klášteře v Hersfeldu (od jeho sídla vzdáleném něco přes 20 km), kde byl pohřben.

POZNÁMKA

Albín se původně jmenoval Witta (známý jako Vito Albinus), jde o odvozený překlad germánského jména.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.