Světci k nám hovoří...


sv. Bean

Beanus, ep. Murthlacen

26. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 1032

ŽIVOTOPIS

Byl prvním biskupem skotské diecéze Mortlach v hrabství Banffshire. Mnoho zpráv o něm se nedochovalo. Kronikář Fordun o tři století později uvádí, že Bean byl vysvěcen na biskupa papežem Benediktem VIII. na žádost Malcolma Canmore, a tedy mezi léty 1012 až 1024. Zmiňována je jeho štědrá láska a úsilí být dobrým pastýřem, v čemž setrval až do smrti. Jeho kult potvrdil 11. 7. 1898 papež Lev XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.