Světci k nám hovoří...


sv. Fulkus

Fulcus

26. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1229

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1164 v Piacenzi v Itálii s příjmením Scotti. Podle toho se usuzuje na irský původ rodiny, neboť Scotia byl latinský název pro Irsko. V roce 1186 se stal řádovým kanovníkem. Vzhledem ke svému nadání byl poslán na studie do Piacenzy a pak do Paříže. V roce 1194 byl jako magistr teologie povolán zpět do Piacenzy za děkana katedrály. Je také uváděn jako převor kanovníků a kanovník katedrály od r. 1208. Rok předtím z pověření biskupa Grimeria měl zahajovací projev na synodě. V Piacenze působil jako docent teologie i v semináři.

Po smrti biskupa Grimeria byl v roce 1210 zvolen za jeho nástupce a potvrzen od papeže Inocence III. Po šesti letech byl papežem Honoriem III. jmenován ještě biskupem Pavie. Piacenza a Pavie byla dvě znepřátelená města vzdálená od sebe asi 54 km a sousedící provincie. Fulkus se osvědčil jako výborný kazatel a starostlivý pastýř. Na srdci mu vedle míru mezi občany jeho diecézí leželo především duchovní a kulturní zázemí mládeže i péče o chudé. Založil řadu institucí, mezi nimiž byla i organizace, zajišťující stravování chudých a bezplatné vzdělávání jejich dětí. Podporoval dodržování řádových pravidel v klášterech a dbal o nezbytné reformy. Rovněž bránil práva církve, zvláště pokud šlo o její svobodu.

Zemřel v Pávii asi ve věku 65 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.