Světci k nám hovoří...


blah. Damián Furcheri

Damianus Furcheri

26. října, připomínka
Postavení:kněz OP
Úmrtí:1484

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 1405 ve Finale Ligurii u Janova v Itálii do šlechtické rodiny. Místem narození mohlo být také Finale Ligure (Finale Borgo) vzdálené od Janova 75 km (zatímco první Finale je jen 13 km). Podle legendy byl jako malé dítě unesen psychicky postiženou osobou. Po prosbách rodičů k Panně Marii a k sv. Damiánovi byl prý objeven díky podivuhodnému světlu, které vycházelo z míst, kde byl ukryt.

Ještě před dovršením dospělosti přemluvil rodiče a odešel do kláštera řádu bratří kazatelů. Někde je uváděn klášter v Janově, a jinde, že se stal dominikánským řeholníkem v Savoně, kde také studoval. Po přijetí kněžského svěcení se stal horlivým kazatelem, který svou intenzivní apoštolskou činnost doplňoval hlubokým životem modlitby a pokání. Kázal v mnohých městech Itálie a silou Božího slova přivedl stovky hříšníků ke kajícnosti a k opravdovému obrácení života k Bohu.

Zemřel v Reggio Emilia nedaleko Modeny a na jeho přímluvu se v souvislosti s návštěvou u jeho hrobu udály mnohé zázraky. Jeho kultovní úcta byla schválena roku 1848.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.