Světci k nám hovoří...


sv. Trasea

Thrasea

27. října, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:asi 170-180

ŽIVOTOPIS

Pocházel z okolí asijské Smyrny, na jejímž místě se dnes nachází turecký İzmir. Název města je z řeckého jména "εις Σμύρνην - Σμύρνη" (čteného Smirnin – Smyrna). Město leží v historickém území na západě Malé Asie, které je pojmenované po indoevropském kmeni Frýgie. Apoštol Jan zmiňuje město v knize Zjevení dvakrát (Zj. 1,11 a 2,8). Lukáš ve Skutcích ap. mluví o obyvatelích Frýgie třikrát, počínaje jejich přítomností o Letnicích v Jeruzalémě. Pronásledování křesťanů dolehlo i do tohoto kraje a tak se také na těchto stránkách setkáváme vícekrát s jeho názvem.

Martyrologium nám Trasease představuje ve Smyrně v Asii a říká o něm pouze to, že byl biskupem v Eumenii ve Frýgii a stal se mučedníkem. Jinde je místo mučednické smrti označené názvem İcekli ve Frýgii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Evaristus Pp. (108); Thrasea (asi 170-180); Namatius, ep. Claromontan (asi 460); Gaudiosus, ep. Neapolitan (s. V./VI.); Otteranus (s. VI.); Bartholomæus de Bragantis (1270); Salvator Mollar Ventura (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.