Světci k nám hovoří...


sv. Gaudios

Gaudiosus, ep. Neapolitan

27. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. V./VI.

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze Severní Afriky a stal se biskupem v Abitina, které bylo asi předměstím Tunisu.

Roku 428 vandalský král Genserich začal řádit v Africe a nakonec se usídlil v Kartágu. Proti křesťanům postupoval nemilosrdně a asi roku 439 musel biskup Gaudios nedobrovolně opustit Afriku. Některé životopisy hovoří o tom, že s Quodvultdem z Kartága unikal na lodi před vandalskými násilníky. Podle jiných, po zabavení všeho potřebného, byli na příkaz Gensericha vsazeni do poškozené lodi a vydáni na pospas moři. Přes tvrdé vyhoštění se však dostali k italským břehům u Neapole a zde se jim dostalo dobrého přijetí.

Gaudios je uváděn coby biskup v Neapoli; a ve Valle della Sanitá údajně založil klášter, v němž působil jako opat a asi kolem roku 453 byl zde pohřben. Martyrologium připouští i pozdější úmrtí. Zjištění přesných dat ze života tohoto biskupa není možné. Malé katakomby s Gaudiovým hrobem, do kterých se vchází z kostela, nesou jeho jméno.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Evaristus Pp. (108); Thrasea (asi 170-180); Namatius, ep. Claromontan (asi 460); Gaudiosus, ep. Neapolitan (s. V./VI.); Otteranus (s. VI.); Bartholomæus de Bragantis (1270); Salvator Mollar Ventura (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.