Světci k nám hovoří...


sv. Oterán

Otteranus

27. října, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:s. VI.
Patron:biskupství Waterford a Irska

ŽIVOTOPIS

Martyrologium Romanum nám podává pouze zprávu, že byl mnichem a jedním z prvních učedníků sv. Kolumba (s pam. 9. 6.) a zemřel na skotském ostrově Hiénsi (Iona v souostroví Hebridy).

Životopisy o Oteránovi týkající se zejména doby před příchodem na ostrov Iona a předávané tradicí se poněkud liší.

Podle irské tradice působil jako opat irského kláštera Tyfarnham v hrabství Meath. Dále založil klášter v Latteragh v hrabství Tipperary a později odplul se sv. Kolumbem a jedenácti dalšími druhy na skotský ostrov Iona. Na něm byl prvním mnichem, který z této skupiny misionářů zemřel.

Podle jiných historiků byl Oterán na ostrově Iona před příchodem sv. Kolumba, protože jeho jméno není uvedeno v Kolumbově doprovodu z Irska na ostrov v roce 563. Kolem tohoto roku už prý zemřel a hřbitov na Iona byl pojmenován po něm Orain Reil. Legenda doplňuje verzi tím, že Kolumba měl pak vidění, kterak duše Oterána stoupá k nebi v doprovodu andělů po bitvě mezi anděly a ďábly.

Klášter Hy založený na ostrově v té době se stal misionářům základnou pro jejich cesty. Od ostrova směrem na jih, asi jen ve vzdálenosti 37 km, se nachází malý ostrov Oronsay, rovněž s klášterem, a traduje se, že jde o pojmenování po sv. Oteránovi, ale výklad není jednoznačný.

Oteránův kult byl potvrzen 19. 6. 1902 papežem Lvem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Evaristus Pp. (108); Thrasea (asi 170-180); Namatius, ep. Claromontan (asi 460); Gaudiosus, ep. Neapolitan (s. V./VI.); Otteranus (s. VI.); Bartholomæus de Bragantis (1270); Salvator Mollar Ventura (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.