Světci k nám hovoří...


blah. Bartoloměj de Bragantis

Bartholomæus de Bragantis

27. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1270

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1200 v Breganze u Vicenza v Itálii. Patřil do starého slavného rodu. Vystudoval v Padově. V Boloni vstoupil do řádu bratří kazatelů („Ordo Fratrum Praedicatorum“ OP) ještě za života zakladatele Dominika (pam. 8. 8.), který zemřel r.1221.

Jako kazatel působil v celé Lombardii a v Emilii. Papež Řehoř IX. jej pověřoval choulostivými diplomatickými jednáními v Anglii a Francii. Bartoloměj dostal od Ludvíka IX. darem trn z Kristovy koruny, pro který později nechal ve Vicenze postavit chrám.

Na přání papeže Inocence IV. promluvil na koncilu v Lyonu a také byl od něj v roce 1253 poslán jako biskup do Limassolu na Kypru. Papež Alexandr IV. jej však roku 1255 ustanovil biskupem Vicenze (asi 70 km západně od Benátek). Odtud byl vyhnán Ezzelinem Romanem a vrátil se až po jeho pádu, načež zde horlivě vystupoval proti katarským heretikům.

Biskup Bartoloměj je také zmiňován jako obnovitel míru mezi válčícími stranami. Napsal 430 pojednání, mezi něž patří i díla týkající se mysticismu a kázání. Zemřel v 70letech ve Vicenza a byl pohřben v kostele Santa Corona. Papež Pius VI. ho 11. 9. 1793 blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Evaristus Pp. (108); Thrasea (asi 170-180); Namatius, ep. Claromontan (asi 460); Gaudiosus, ep. Neapolitan (s. V./VI.); Otteranus (s. VI.); Bartholomæus de Bragantis (1270); Salvator Mollar Ventura (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.