Světci k nám hovoří...


blah.Salvator (Salvador) /Jan/ Mollar Ventura

Salvator Mollar Ventura

27. října, připomínka
Postavení:mučedník OFM
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 27. 3. 1896 v Manises, asi 6 km od Valencie ve Španělsku, jako čtvrtý ze sedmi dětí Jana Baptisty Mollara a Marie roz. Ventura. Po otci dostal jméno Jan. Vzhledem k finanční situaci rodiny musel po získání základního vzdělání začít pracovat. Ve volném čase, asi poté co se seznámil s bratry kongregace Vincence z Paula, se věnoval náboženské výuce mezi dětmi v chudých čtvrtích, s nimiž se o nedělích modlíval růženec.

V 24 letech vstoupil do františkánského kláštera, 18. 1. 1921, po třech dnech dostal řeholní hábit a přijal nové jméno Salvator. Po skončení ročního noviciátu složil 22. 1. časné řeholní sliby. Věčné sliby složil 25. 1. 1925. Do roku 1930 střídal kláštery Ducha svatého ve Valencii a Benissa (v provincii Alicante). Pak byl poslán do kláštera San Francisco el Grande v Madridu. Ve všech konventech byl pověřován službou sakristiána. Píše se o něm, že byl pokorný, poslušný, oddaný, veselý a plný optimismu. Své povinnosti konal s velkou láskou ke Kristu.

Při vypuknutí občanské války v červenci 1936 pobýval v Benissa. Když byla komunita nucena klášter opustit, po nějakou kratší dobu se zdržoval u přátel ve městě a pak odešel k příbuzným do Manises. Zde byl 13. 10. 1936 zajat a následně vězněn v klášteře karmelitek, kde byl mučen. V pozdní večerní době 27. 10. byl v Paterna Manege zastřelen a pohřben do společného hrobu.

Blahořečený byl papežem Janem Pavlem II., dne 11. 3. 2001, ve skupině 233 mučedníků z období občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Evaristus Pp. (108); Thrasea (asi 170-180); Namatius, ep. Claromontan (asi 460); Gaudiosus, ep. Neapolitan (s. V./VI.); Otteranus (s. VI.); Bartholomæus de Bragantis (1270); Salvator Mollar Ventura (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.