Světci k nám hovoří...


sv. Ferucius

Ferrutius, m. Mogontiaci

28. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 300

ŽIVOTOPIS

Za Diokleciánova pronásledování byl jako voják s římskou armádou v Mohuči, která tehdy byla v oblasti Gallie a dnes v Německu. Jelikož se stal křesťanem, rozhodl se z armády vystoupit, protože na vojáky byly kladeny požadavky neslučující se s vírou v Krista, kterému chtěl více a svobodně sloužit. Za to, že věrně setrval ve víře, byl mučen a v městě při břehu Rýna nakonec odsouzen k pomalé smrti hladem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli (s. I.); Ferrutius, m. Mogontiaci (asi 300); Fidelis, m. apud Comum (asi s. IV.); Vincentius, Sabina et Christeta (asi 305); Genesius, m. Tigerni (asi s. IV.); Salvius, ep. Ambianen (asi 625); Faro (asi 670); Germanus, abbas Talluerian (s. XI.); Salvator Damianus Enguix Garés (1936); Iosephus Ruiz Bruixola (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.