Světci k nám hovoří...


sv. Salvius

Salvius, ep. Ambianen

28. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 625

ŽIVOTOPIS

Od raného věku měl velký zájem o teologické studium a velmi dbal na zachování mravní čistoty. Stal se biskupem v Amiens v Neustrii, v severní části Francie. Ve středu města postavil první katedrálu a s pastýřskou horlivostí procházel svou diecézí a ze srdcí obyvatel svým hlásáním evangelia odstraňoval zbytky pohanství.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli (s. I.); Ferrutius, m. Mogontiaci (asi 300); Fidelis, m. apud Comum (asi s. IV.); Vincentius, Sabina et Christeta (asi 305); Genesius, m. Tigerni (asi s. IV.); Salvius, ep. Ambianen (asi 625); Faro (asi 670); Germanus, abbas Talluerian (s. XI.); Salvator Damianus Enguix Garés (1936); Iosephus Ruiz Bruixola (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.