Světci k nám hovoří...


sv. German

Germanus, abbas Talluerian

28. října, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:s. XI.

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 906 v Monfortu ve Francii. Vystudoval v Paříži, stal se knězem a mnichem v Savigně. Odtud vedla jeho cesta k jezeru Annecy v Horním Savojsku, kde působil po většinu života. V Talloires rozkládajícím se podél zálivu na východní straně jezera založil převorství, které vedl jako opat. Zde také zemřel. Přibližně 60 km na severozápad se nachází obec Saint-Germain-de-Joux připomínající jeho památku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli (s. I.); Ferrutius, m. Mogontiaci (asi 300); Fidelis, m. apud Comum (asi s. IV.); Vincentius, Sabina et Christeta (asi 305); Genesius, m. Tigerni (asi s. IV.); Salvius, ep. Ambianen (asi 625); Faro (asi 670); Germanus, abbas Talluerian (s. XI.); Salvator Damianus Enguix Garés (1936); Iosephus Ruiz Bruixola (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.