Světci k nám hovoří...


blah. Josef Ruiz Bruixola

Iosephus Ruiz Bruixola

28. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 30. 3. 1857 ve Foios v provincii Valencie ve Španělsku. Ve Valencii vstoupil do kněžského semináře a v roce 1882 přijal kněžské svěcení. Působil v Quart de Poblet a poté v různých farnostech Valencie. Zvláště je připomínána farnost sv. Mikuláše, kde byl farářem.

Byl přítelem otce Josefa Bau, s nímž otevřel vzdělávací institut pro duchovní. Zaměřoval se také na přípravu laických pomocníků v apoštolátu. Velice se angažoval i v pomoci chudým a nemocným.

Po vypuknutí války s pronásledováním církve nadále vykonával tajně svou kněžskou službu. Dne 28. října byl milicí dopaden a s dalšími osobami dovezen na hřbitov v Gilet v provincii Valencie a zde zastřelen. Ještě před smrtí odpustil svým mučitelům a věnoval slova povzbuzení ostatním popravovaným.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. s 232 druhy, zabitými ve Španělsku z nenávisti k víře, v jejichž čele je uváděn Josef Aparicio Sanz.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli (s. I.); Ferrutius, m. Mogontiaci (asi 300); Fidelis, m. apud Comum (asi s. IV.); Vincentius, Sabina et Christeta (asi 305); Genesius, m. Tigerni (asi s. IV.); Salvius, ep. Ambianen (asi 625); Faro (asi 670); Germanus, abbas Talluerian (s. XI.); Salvator Damianus Enguix Garés (1936); Iosephus Ruiz Bruixola (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.