Světci k nám hovoří...


sv. Teodarius

Theodarius

29. října, připomínka
Postavení:opat a inklůz
Úmrtí:asi 575

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Arcisse poblíž Vienne v Gallii do významné šlechtické rodiny. V mládí pocítil povolání k duchovnímu životu a odešel do kláštera na ostrově Lerins poblíž Nizzy. Zde se stal žákem Cézaria z Arles (pam. 27. 8.) i dobrým mnichem, získal vzdělání a přijal i kněžské svěcení. Pak byl poslán do Vienne, kde založil klášter sv. Eusebia a stal se v něm opatem. V rodné diecézi, která dnes leží v departementu Isère ve Francii, údajně založil ještě tři další kláštery a ve Vienne i baziliku zasvěcenou Panně Marii. Posledních 12 let života se modlil k Bohu za všechny lidi ve městě jako inklůz v uzavřené cele při kostelu sv. Vavřince.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Narcissus, ep. Hierosolymitan (asi 222); Maria Restituta /Helena/ Kafka (1943); Felicianus, m. Carthagine (asi s. III.); Honoratus, ep. Vercellen (s. IV./V. in.); Zenobius, m. Sidone (s. IV.); Abraham, anachoreta (366); Iacobus, ep. in Mesopotamia (521); Theodarius (asi 575); Colmanus, ep. Duacen (s. VII.); Dodo (s. VIII.); Caietanus Errico, presbyter (1860); Clara Luce Badano (1990)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.