Světci k nám hovoří...


sv. Dodo

Dodo

29. října, připomínka
Postavení:opat a poustevník
Úmrtí:s. VIII.

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi r. 682 ve Vaux ve Francii. Se začátkem školního věku ho rodiče svěřili do výchovy Ursmarovi (pam. 18. 4.), opatu kláštera v Lobbes (dnes leží v Belgii, asi 16 km od francouzských hranic ve směru na Maubeuge). Od něj byl Dodo pokřtěn, vzděláván a ve věku 24 let poslán do kláštera Wallers-en-Fagne, ležícím 20 km východně od Avesnes-sur-Helpe ve Francii. V tomto klášteře byl ustanoven opatem. Vynikal soucitem vůči chudým, velkou pokorou a důvěrou v Boha. Jelikož se však Dodo cítil povolán k životu poustevníka, po nějaké době odešel do nedaleké samoty u dnešního Moustier-en-Fagne.

Zde vedl velmi asketický život, zejména co se týče postu, a často byl ponořen v rozjímání. Je připomínáno, že byl také sužován silným pokušením, ale za vytrvalost a věrnost obdržel od Boha charisma zázraků a tak se stal požehnáním pro slepé a chromé, kteří od něj byli uzdraveni.

Zemřel kolem roku 750. Asi koncem IX. století byly jeho ostatky přeneseny do chrámu u kláštera, a to údajně v souvislosti s uzdravením ženy, která měla ochrnuté ruce. Později byly ostatky Doda přeneseny do kostela sv. Petra.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Narcissus, ep. Hierosolymitan (asi 222); Maria Restituta /Helena/ Kafka (1943); Felicianus, m. Carthagine (asi s. III.); Honoratus, ep. Vercellen (s. IV./V. in.); Zenobius, m. Sidone (s. IV.); Abraham, anachoreta (366); Iacobus, ep. in Mesopotamia (521); Theodarius (asi 575); Colmanus, ep. Duacen (s. VII.); Dodo (s. VIII.); Caietanus Errico, presbyter (1860); Clara Luce Badano (1990)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.