Světci k nám hovoří...


sv. Marcián

Marcianus, ep. Syracusan

30. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. II.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium u tohoto data připomíná prvního biskupa Syrakus, města ležícího na Sicílii, v jižní oblasti Itálie. Nejstarší prameny o Marciánovi jsou až z roku 500. Odborníci došli k závěru, že zemřel ve II. století, přestože podle sicilské legendy by měl být žákem apoštola Petra a od něj poslán kázat evangelium do Acradiny. Na druhou stranu existuje verze, že tento biskup Marcián ze Syrakus byl umučen za Galliena a Valeriána, což představuje III. století.

Marcián pravděpodobně byl některým z papežů poslán do jeskyní Pelopie v Acradina, kde se scházeli prvotní křesťané ze Syrakus. Bylo to údajně v blízkosti židovské komunity, která zaujímala nepřátelský postoj k představiteli křesťanské obce kvůli narůstajícím konverzím. Marcián byl podle nezaručené legendy ukamenován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus, centurio (298); Claudius, Lupercius et Victorius (asi 303-304); Marcianus, ep. Syracusan (s. II.); Serapion, ep. Antiochen (asi 211); Eutropia (asi s. III.); Maximus, m. Cumis (asi 303); Germanus, ep. Capuan (asi 540); Gerardus, ep. Potentin (1122); Benevenuta Boiani (1292); Ioannes Slade (1583); Terentius Albertus O'Brien (1651); Angelus de Acrio (1739); Ioannes Michael Langevin (1793); Alexius Zaryckyj (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.