Světci k nám hovoří...


sv. Serapion

Serapion, ep. Antiochen

30. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 211

ŽIVOTOPIS

Podle svědectví historika Eusebia z Césareje se v roce 190 stal už osmým antiochijským biskupem. Antiochie, zv. též Syrská, s dnešním názvem Antakya, leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku Turecka na hranici se Sýrií.

Eusebius v „Církevních dějinách“ zmiňuje Serapionovy spisy: list Domninovi, spis o apokryfním evangeliu sv. Petra, další proti montanismu. Toto bludné učení tvrdilo, že konec světa je blízko a proto doporučovalo opouštění majetku, zákaz sňatků a vyzývalo k mučednictví. Dalším, kdo chválil teologické spisy biskupa Serapiona, byl sv. Jeroným.

Martyrologium připomíná, že byl proslulý svým učením a z pozemského života odešel s pověstí svatosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus, centurio (298); Claudius, Lupercius et Victorius (asi 303-304); Marcianus, ep. Syracusan (s. II.); Serapion, ep. Antiochen (asi 211); Eutropia (asi s. III.); Maximus, m. Cumis (asi 303); Germanus, ep. Capuan (asi 540); Gerardus, ep. Potentin (1122); Benevenuta Boiani (1292); Ioannes Slade (1583); Terentius Albertus O'Brien (1651); Angelus de Acrio (1739); Ioannes Michael Langevin (1793); Alexius Zaryckyj (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.