Světci k nám hovoří...


sv. Eutropie

Eutropia

30. října, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

Byla křesťankou pevné víry. V Alexandrii v Egyptě navštěvovala vězněné křesťany a posilovala jejich víru i statečnost. Z tohoto důvodu byla zatčena, a jak dotvrzuje zápis v martyrologiu, byla velmi krutě mučena, protože odmítala zapřít Krista. Z muk, která snášela s trpělivostí a z lásky ke Kristu, bývá připomínáno pálení ohněm.

Následně získala mučednickou korunu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus, centurio (298); Claudius, Lupercius et Victorius (asi 303-304); Marcianus, ep. Syracusan (s. II.); Serapion, ep. Antiochen (asi 211); Eutropia (asi s. III.); Maximus, m. Cumis (asi 303); Germanus, ep. Capuan (asi 540); Gerardus, ep. Potentin (1122); Benevenuta Boiani (1292); Ioannes Slade (1583); Terentius Albertus O'Brien (1651); Angelus de Acrio (1739); Ioannes Michael Langevin (1793); Alexius Zaryckyj (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.