Světci k nám hovoří...


sv. German

Germanus, ep. Capuan

30. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 540

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze vznešené rodiny. Se souhlasem matky prodal po smrti otce zděděný majetek a peníze rozdal chudým. Je zmiňován jako přítel sv. Benedikta (s pam. 11. 7.). V roce 519 se stal biskupem Capua (v Kampánii na řece Volturno asi 35 km severně od Neapole). Papežem Hormisdasem (s pam. 6. 8.) poslán jako nuncius do Konstantinopole, kde byl akaciánský rozkol. Jeho následky měl sv. German napravovat .

Další zmínky o Germanovi nacházíme u sv. Řehoře.

V době Germanova úmrtí měl prý Benedikt vidění jeho duše, stoupající s anděly k nebi.

Germanovy ostatky byly nejprve uloženy v Capua Vetere u sv. Štěpána a po r. 866 Ludvíkem II. zčásti přemístěny do Cassina a z části do Piacenze. Za drancování Francouzů v XVIII. století se ztratily.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus, centurio (298); Claudius, Lupercius et Victorius (asi 303-304); Marcianus, ep. Syracusan (s. II.); Serapion, ep. Antiochen (asi 211); Eutropia (asi s. III.); Maximus, m. Cumis (asi 303); Germanus, ep. Capuan (asi 540); Gerardus, ep. Potentin (1122); Benevenuta Boiani (1292); Ioannes Slade (1583); Terentius Albertus O'Brien (1651); Angelus de Acrio (1739); Ioannes Michael Langevin (1793); Alexius Zaryckyj (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.