Světci k nám hovoří...


sv. Gerard

Gerardus, ep. Potentin

30. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1122

ŽIVOTOPIS

Narodil se na začátku XI. století v Piacenzi (asi 70 km JV od Milána) v Itálii do šlechtické rodiny. Uvádí se, že v mládí zamířil na jih s určitou pravděpodobností, že se vydá s křižáky na cestu do Svaté země osvobozovat Boží hrob z rukou nevěřících. Jenže v Potenze (asi 100 km od Salerna) v jižní Itálii pocítil Boží volání k apoštolátu v tomto kraji. Stal se horlivým a oblíbeným knězem a pro jeho ctnosti a schopnosti ho v pozdějším věku duchovenstvo zvolilo biskupem Potenzy. V tomto pastýřském úřadě zemřel asi po osmiletém působení. Mezi svaté byl zařazen papežem Kalixtem II. již do dvou let po své smrti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus, centurio (298); Claudius, Lupercius et Victorius (asi 303-304); Marcianus, ep. Syracusan (s. II.); Serapion, ep. Antiochen (asi 211); Eutropia (asi s. III.); Maximus, m. Cumis (asi 303); Germanus, ep. Capuan (asi 540); Gerardus, ep. Potentin (1122); Benevenuta Boiani (1292); Ioannes Slade (1583); Terentius Albertus O'Brien (1651); Angelus de Acrio (1739); Ioannes Michael Langevin (1793); Alexius Zaryckyj (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.