Světci k nám hovoří...


blah. Terencius Albertus O'Brien

Terentius Albertus O'Brien

30. října, připomínka
Postavení:biskup a mučedník OP
Úmrtí:1651

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1601 v Cappamore asi 20 km JV od Limericku v Irsku. V mládí vstoupil do dominikánského řádu a studoval v Toledu a Limericku. Stal se knězem s vyšším vzděláním a ve 46 letech byl jmenován biskupem v Emly v Irsku. Biskupské svěcení přijal až v následujícím roce 12. 4. 1648 od Jana Battisty Rinuccinho.

Během irské války pomáhal zraněným a obětavě pečoval i o osoby s infekčním onemocněním. Nesouhlasil se smlouvou, která byla proti katolickým zájmům v Irsku. V roce 1648 byl proti domluvě Konfederace s Inchiquin, který se dopustil zločinů proti katolickému duchovenstvu i civilistům. Poté co vojsko Olivera Cromwella v roce 1651 dobylo Limerick, postavilo v něm z nenávisti ke kněžství a katolické víře šibenici. Biskup Terencius Albertus O'Brien byl zajat a předveden před válečný soud generála Henryho Iretona a byl obviněn z podněcování k ozbrojenému boji a jako obránce falešné víry. Následně byl s několika dalšími zajatci oběšen.

Při jeho blahořečení 27. 9. 1992 mezi 17 irskými mučedníky z let 1579 - 1654 papež Jan Pavel II. vedle odvahy vyzdvihl jejich věrnost, která je víc než příkladem, která je dědictvím irského lidu a znamená zodpovědnost, kterou třeba nést v každé době.

I my máme nést zodpovědnost za dědictví získané našimi světci a především Králem světců na Golgotě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus, centurio (298); Claudius, Lupercius et Victorius (asi 303-304); Marcianus, ep. Syracusan (s. II.); Serapion, ep. Antiochen (asi 211); Eutropia (asi s. III.); Maximus, m. Cumis (asi 303); Germanus, ep. Capuan (asi 540); Gerardus, ep. Potentin (1122); Benevenuta Boiani (1292); Ioannes Slade (1583); Terentius Albertus O'Brien (1651); Angelus de Acrio (1739); Ioannes Michael Langevin (1793); Alexius Zaryckyj (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.