Světci k nám hovoří...


blah. Jan /Michael/ Langevin

Ioannes Michael Langevin

30. října, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1793

ŽIVOTOPIS

Narodil se 28. 9. 1731 v Ingrandes, Maine-et-Loire ve Francii. Stal se knězem, který byl nebojácný a pevný ve víře v Krista. Patřil k duchovním, kteří odmítali složit přísahu na akt „Liberté – Egalité“ zaměřený proti církvi za Velké francouzské revoluce, která vypukla v roce 1789 a trvala asi 10 let. Snad nejvíce hrůz působila v období od 2. 12. 1793 do 12. 1. 1974, kdy bylo zabito kolem 9.700 osob, kterými byli kněží, řeholnice, muži, ženy i děti.

P. Jan Langevin byl sťat gilotinou pět týdnů před zmíněným obdobím, ve věku 62 let.

Blahořečený byl v Římě 19. 2. 1984 papežem Janem Pavlem II. s dalšími 98 mučedníky z Angers.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus, centurio (298); Claudius, Lupercius et Victorius (asi 303-304); Marcianus, ep. Syracusan (s. II.); Serapion, ep. Antiochen (asi 211); Eutropia (asi s. III.); Maximus, m. Cumis (asi 303); Germanus, ep. Capuan (asi 540); Gerardus, ep. Potentin (1122); Benevenuta Boiani (1292); Ioannes Slade (1583); Terentius Albertus O'Brien (1651); Angelus de Acrio (1739); Ioannes Michael Langevin (1793); Alexius Zaryckyj (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.