Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Karel I.
Carolus Primus

1. dubna, připomínka
Postavení:císař
Úmrtí:1922

POZNÁMKA

Martyrologium tohoto dne připomíná úmrtí blahoslaveného Karla I., který byl posledním potomkem Rakousko-Uherské monarchie. V Čechách byl na vojně a studoval na universitě v Praze. S manželkou Zitou von Bourbon-Parma měl osm dětí. Uprostřed 1. světové války se stal císařem a pak jediným státním představitelem, který se v r. 1917 pokusil o nastolení míru.

Blahořečený byl papežem Janem Pavlem II. 3. 10. 2004 a za datum pro místní slavení památky byl stanoven 21. říjen. Týká se zejména diecéze Vídeň. U data 21. 10. je také uveden celý jeho životopis.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria (s. V.); Agapes et Chionia (304); Hugo, ep. Gratianopolitan (1132); Hugo, abbas Bonæ Vallis (1194); Carolus Primus (1922); Venantius, Anastasius, Maurus, Paulinianus, Telius, Asterius, Septimius, Antiochianus, Gaianus (s. III/IV.); Valericus (s. VII.); Celsus, ep. Armacan (1129); Gilbertus, ep. Cathenen (ca. 1245); Ioannes Bretton (1598)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský