Světci k nám hovoří...


sv. Domnin

Domninus, m. in Palæstina

5. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:307

ŽIVOTOPIS

Byl mladým křesťanským lékařem a po začátku rozpoutaného pronásledování za císaře Diokleciána byl kvůli věrnosti zásadám své víry zajat a odsouzen k utrpení v dolech při vykonávání velmi těžké práce. Ke krutostem vůči těmto vězňům prý patřilo i jejich mrzačení. Některým bylo údajně vypichováno pravé oko a poškozena jedna noha. Domnin byl v Césareji Palestinské po pěti letech v dolech zaživa upálen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Geraldus, ep. Biterren. (1123); Domninus, m. in Palæstina (307); Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius (307); Marcus, episcopus (asi s. IV.); Bertilla (s. VI. – zač. s. VIII.); Fibicius (asi 450); Guethnocus (s. VI.); Gomidas Keumurgian (Cosmas de Carboniano) (1707); Guido Maria Conforti (1931); Ioannes Antonius Burró Más (1936); Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando (1936); Bernardus Lichtenberg (1943); Gregorius Lakota (1950)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.