Světci k nám hovoří...


sv. Teotimus, Filoteus, Timotej a Auxencius

Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius

5. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:307

ŽIVOTOPIS

Jedná se o mučedníky ze stejné doby jako před nimi zmíněný mučedník Domnin. Údaje o nich se vyskytují ve spisech často pohromadě s ním. Také k jejich umučení prý došlo v Césareji Palestinské. V jejich případě však martyrologium uvádí pouze to, že byli předvedeni v cirku, aby svou smrtí potěšili diváky. Teotimus, Filoteus a Timotej byli jako mladší muži posláni kvůli víře v Krista k zápasu na smrt. Auxencius byl na rozdíl od nich pokročilého věku a diváky mělo pobavit jeho roztrhání šelmami.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Geraldus, ep. Biterren. (1123); Domninus, m. in Palæstina (307); Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius (307); Marcus, episcopus (asi s. IV.); Bertilla (s. VI. – zač. s. VIII.); Fibicius (asi 450); Guethnocus (s. VI.); Gomidas Keumurgian (Cosmas de Carboniano) (1707); Guido Maria Conforti (1931); Ioannes Antonius Burró Más (1936); Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando (1936); Bernardus Lichtenberg (1943); Gregorius Lakota (1950)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.