Světci k nám hovoří...


sv. Bertila

Bertilla

5. listopadu, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:s. VI. – zač. s. VIII.

ŽIVOTOPIS

Narodila se údajně kolem roku 630 poblíž Soissons ve Francii. Byla šlechtického původu a její volba duchovního života se příčila plánům rodiny. Tento odpor pomohl překonat Audon (pam. 24. 8.), její duchovní rádce, který se stal biskupem Rouenu v r. 641. Na jeho radu odešla do kláštera Jouarre, ležícího na východní straně Meaux. Ten byl prý založen Audoinem a jeho bratry za vlády Merovejců kolem roku 635 jako dvojitý – pro benediktinské mnichy a vedle pro řeholnice. Bertila vynikala velkou pokorou a příkladnou poslušností. Za vedení abatyše Telchildy vykonávala ošetřovatelskou činnost, působila v klášterní škole a dostala na starost novicky.

Na přání královny Batyldy (pam. 30. 1.; stol. VII.) a za souhlasu Telchildy se Bertila stala prý první abatyší kláštera v Chelles (v Calénsi), patřícího k diecézi Meaux v blízkosti Paříže. U těchto údajů se poněkud dostáváme do chronologických nesrovnalostí. Klášter v Chelles prý založila královna Chrodechilda již v VI. století, proto vznikl zřejmě názor, že Bertila žila o století dříve. Podle jiných názorů mohlo jít o otevření kláštera po přestavbě nebo klášter mohl mít zpočátku jen převorku, takže nástup první abatyše nemusí souviset se vznikem kláštera. Chrodechilda totiž zemřela r. 544 v klášteře, který založila v Tours. Místo Chelles je na východním okraji Paříže, asi 20 km od jejího středu a 27 km od Meaux.

Bertila zde zemřela po 46 letech vedení kláštera jako abatyše, možná už v VI. století, ale spíše až kolem r. 705 (pro výše uvedené souvislosti).

Ostatky Bertily byly v roce 1185 přeneseny do kostela Saint-André v Chelles, její lebka byla uložena v Jouarre.

Nové martyrologium pouze potvrzuje, že byla abatyší kláštera v Chelles, spadajícího k biskupství Meaux a uvádí už VI. stol.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Geraldus, ep. Biterren. (1123); Domninus, m. in Palæstina (307); Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius (307); Marcus, episcopus (asi s. IV.); Bertilla (s. VI. – zač. s. VIII.); Fibicius (asi 450); Guethnocus (s. VI.); Gomidas Keumurgian (Cosmas de Carboniano) (1707); Guido Maria Conforti (1931); Ioannes Antonius Burró Más (1936); Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando (1936); Bernardus Lichtenberg (1943); Gregorius Lakota (1950)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.