Světci k nám hovoří...


sv. Guetnok

Guethnocus

5. listopadu, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

O Guetnokovi víme velmi málo a martyrologium, které ho v tomto dni připomíná, jej zmiňuje pouze jako bratra Jakuta (pam. 8. 2.) a Winvalea (pam. 3. 3.). Guetnok s Jakutem bývají uváděni jako dvojčata. Na Lavretu (dnešní Saint-Jacut-de-la-Mer) v Bretani pod vedením poustevníka Budoce se prý všem třem bratrům dostalo mnišské formace. Jakut se zde rozhodl založit klášter a Winvaleus je uváděn jako první opat Landévennec.

Nedostatek spolehlivých zpráv, jak se zdá, souvisí se záměnami a zvláště u rodičů těchto světců jsou příměsi příběhů, dosahujících podoby keltské mytologie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Geraldus, ep. Biterren. (1123); Domninus, m. in Palæstina (307); Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius (307); Marcus, episcopus (asi s. IV.); Bertilla (s. VI. – zač. s. VIII.); Fibicius (asi 450); Guethnocus (s. VI.); Gomidas Keumurgian (Cosmas de Carboniano) (1707); Guido Maria Conforti (1931); Ioannes Antonius Burró Más (1936); Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando (1936); Bernardus Lichtenberg (1943); Gregorius Lakota (1950)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.