Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Burró Más

Ioannes Antonius Burró Más

5. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník OH
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se dne 28. 6. 1914 v Barceloně ve Španělsku. Jeho matka zemřela, a proto byl vychováván v barcelonském ústavu sv. Jana z Boha (pam. 8. 3.). Vstoupil do řádu milosrdných bratrů, který tento světec založil, a řeholní povolání zde začal 3. 6. 1933 v domě Ciempozuelos. V řádových hospicích se s velkou láskou pečovalo o nemocné, jak po stránce ošetřovatelské, tak psychické a duchovní. Vedle poskytnutí zdravotních a základních tělesných potřeb šlo o vedení k trpělivosti a k Bohu.

Jan Burró byl zprvu poslán do vojenské nemocnice v Carabanchel a po vypuknutí občanské války působil v nemocnici v Madridu. Vynikal láskyplnou péčí o každého a usilovným šířením evangelia. Dne 5. 11. 1936 ho marxisté, působící v nemocnici jako jeho kolegové, vylákali k rozhovoru nad kávou. Zároveň přivolali milicionáře, kteří Jana Burró, jakmile vyšel z nemocniční budovy, na pokyn zrádců zatkli a téhož dne i zastřelili. Janova poslední slova byla zvolání: „Ať žije Kristus král! Ať žije Španělsko.“

Blahořečený byl 25. 10. 1992 Janem Pavlem II. ve skupině 70 umučených bratrů svého řádu mezi 122 toho dne blahořečenými španělskými mučedníky z doby občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Geraldus, ep. Biterren. (1123); Domninus, m. in Palæstina (307); Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius (307); Marcus, episcopus (asi s. IV.); Bertilla (s. VI. – zač. s. VIII.); Fibicius (asi 450); Guethnocus (s. VI.); Gomidas Keumurgian (Cosmas de Carboniano) (1707); Guido Maria Conforti (1931); Ioannes Antonius Burró Más (1936); Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando (1936); Bernardus Lichtenberg (1943); Gregorius Lakota (1950)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.