Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Viel Ferrando

Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando

5. listopadu, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 27. 11. 1893 v Sueca ležícího 34 km jižně od Valencie ve Španělsku. Stala se švadlenou, studovala sociologii a věnovala se sociálnímu apoštolátu. V roce 1931 pomáhala při rozšíření salesiánských sester zaměřených na činnost mezi mládeží. Měla hluboký vztah k Eucharistii a denně se modlila růženec. Byla členem Katolické akce a za náboženského pronásledování pokračovala v apoštolátu. Do doby než byla 2. 11. 1936 zatčena, pomáhala mnoha kněžím. Za svou laickou a horlivou činnost z lásky ke Kristu byla krutě mučena a pak v noci ze 4. na 5. listopad byla na El Saler zastřelena.

Blahořečená byla 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Geraldus, ep. Biterren. (1123); Domninus, m. in Palæstina (307); Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius (307); Marcus, episcopus (asi s. IV.); Bertilla (s. VI. – zač. s. VIII.); Fibicius (asi 450); Guethnocus (s. VI.); Gomidas Keumurgian (Cosmas de Carboniano) (1707); Guido Maria Conforti (1931); Ioannes Antonius Burró Más (1936); Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando (1936); Bernardus Lichtenberg (1943); Gregorius Lakota (1950)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.