Světci k nám hovoří...


sv. Kalinik, Himerius, Teodor, Štěpán, Petr, Pavel, další Teodor, dva vojáci se jménem Jan

Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ

6. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:638

ŽIVOTOPIS

Všichni jsou uváděni jako vojáci, kteří se vydali do Jeruzaléma ještě s jedním druhem, jehož jméno se nedochovalo. Byli zajati a uvězněni během saracénského dobývání Gazy v roce 638. V zajetí byli přemlouváni, aby si zachránili své životy přestoupením k islámu.

Z Jeruzaléma, který saracéni dobyli už v roce 636, je přišel povzbudit biskup Sofronius (pam. 11. 3.), který zemřel následující jaro. Utvrzeno ve víře všech deset podstoupilo pro Krista smrt stětím.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.