Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

Lukáš od sv. Josefa

Lukáš od sv. Josefa

Jiří od sv. Josefa

Jiří od sv. Josefa

Jan Josef od ukřižovaného Ježíše

Jan Josef od ukřižovaného Ježíše

Eusebius od Dítěte Ježíše

Eusebius od Dítěte Ježíše

Josef Augustin od Nejsvětější svátosti

Josef Augustin od Nejsvětější svátosti

Hermylius od sv. Elizea

Hermylius od sv. Elizea

 Elizeus od ukřižovaného Ježíše

Elizeus od ukřižovaného Ježíše

Perfektus od Panny M. Karmelské

Perfektus od Panny M. Karmelské

Klement de los Sagrados Corazones

Klement de los Sagrados Corazones

Jakub od sv. Terezie

Jakub od sv. Terezie

Romuald od sv. Kateřiny

Romuald od sv. Kateřiny

Eduard od Dítěte Ježíše

Eduard od Dítěte Ježíše

Gabriel od Zvěstování P. M.

Gabriel od Zvěstování P. M.

Konstancius od sv. Josefa

Konstancius od sv. Josefa

Josef od P. Marie Bolestné

Josef od P. Marie Bolestné

Nazarius od Nejsv. Srdce

Nazarius od Nejsv. Srdce

Petr Josef de los Sagrados

Petr Josef de los Sagrados

Rajmund od Panny M. Karmelské

Rajmund od Panny M. Karmelské

Melichar od Dítěte Ježíše

Melichar od Dítěte Ježíše

Felix od Panny M. Karmelské

Felix od Panny M. Karmelské

Placid od Dítěte Ježíše

Placid od Dítěte Ježíše

Daniel de la Sagrada Pasión

Daniel de la Sagrada Pasión

Eufrasius od Dítěte Ježíše

Eufrasius od Dítěte Ježíše

Antonín M. od Ježíše

Antonín M. od Ježíše

Marcel od sv. Anny

Marcel od sv. Anny

Tirso od Ježíše a Marie

Tirso od Ježíše a Marie

Alfons od sv. Srdce Mariina

Alfons od sv. Srdce Mariina

Jáchym od sv. Josefa

Jáchym od sv. Josefa

Petr Tomáš de la Virgen del Pilar

Petr Tomáš de la Virgen del Pilar

Ludvík Maria de la Merced

Ludvík Maria de la Merced

Josef Marián od andělů

Josef Marián od andělů

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. bosí karmelitáni ze 498 španělských mučedníků

Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis

6. listopadu, připomínka
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Mezi 498 mučedníky občanské války bylo blahořečeno 53 karmelitánských mučedníků. Z nich 31 bosých karmelitánů (OCD), 16 řeholníků OCarm, po jedné karmelitánské řeholnici z kongregací HH.C.a.CH. a CCV a dále čtyři misijní karmelitky z kongregace CM.

Jejich beatifikační slavnost se uskutečnila 28. 10. 2007, kdy byli blahořečeni mezi 462 osobami řeholního stavu a dalšími 26 duchovními španělských diecézí. Zároveň byl jako datum společné památky všech 498 mučedníků stanoven 6. listopad. Na těchto stránkách se jejich životopisy vyskytují v rozdělení podle řádů ve velkých skupinách „pro meditaci“.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

TŘI SPOLUMUČEDNÍCI OCD

umučeni 20. 7. 1936 v Barceloně

(Lucas a Sancto Iosephus /Iosephus Tristany/ Pujol, Gregorius a Sancto Iosephus /Antonius Bosch/ Verdura et Ioannes Iosephus ab Iesu Crucificado Pafila Montlleo)

46 Lukáš od sv. Josefa - Josef Tristany Pujol – /šp: Lucas de San José

Narodil se 14. 12. 1872 v Su (diecéze Lleida) ve Španělsku. Vychován byl jako sirotek u rodiny v Tarragoně a v 15 letech odešel do místního semináře. Brzy vstoupil do řádu bosých karmelitánů a 20. 8. 1891 skládal sliby s novým jménem Lukáš od sv. Josefa. Filosofii studoval v Avile a teologii ve Valencii. Kněžské svěcení přijal 27. 5. 1899.

Napsal komentář k dílům sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže.

Působil v Tarragoně a dále v Mazatlan Morelia v Mexiku. V letech 1908 až 1913 byl zástupcem provinciála v Cataluně a poté se opět vrátil do Severní Ameriky a působil v Tucson v Arizoně. Od roku 1921 do r. 1925 byl provinciálem a později generálním představeným se sídlem v Římě. Byl jím do roku 1933, kdy se vrátil do Španělska a ve funkci provinciála působil až do své mučednické smrti při obsazení kláštera milicionáři 20. 7. 1936. Bylo mu 63 let, když byl v těsné blízkosti kláštera v Barceloně zastřelen.

47 Jiří od sv. Josefa - Antonín Bosch Verdura – /šp: Jorge

Narodil se 6. 9. 1889 v Tarragoně ve Španělsku. Asi v 15 letech oblékl hábit a informace o jeho noviciátu v Desierto de Las Palmas nese datum 9. 9. 1906. Jeho řeholní jméno bylo Jiří od svatého Josefa. Po ukončených studiích se stal knězem 20. 3. 1915 a byl poslán do Palafrugell. V roce 1929 byl zvolen za představeného v barcelonské komunitě. Jeho život skončil mučednickou smrtí 20. 7. 1936, když došlo k likvidaci kláštera. Po nastoupení na vůz, který ho měl odvézt, byl hrubým způsobem usmrcen ve věku necelých 47 let.

49 Jan Josef od ukřižovaného Ježíše -Tristany Pujol Montlleó – /šp: Juan José de Jesús Crucificado

Narodil se 19. 8. 1911 v Tortose ve Španělsku. V 16 letech nastoupil do malého semináře bosých karmelitánů v Palafrugell s úmyslem připravovat se na kněžství, ale pak se rozhodl pro život řeholního bratra. Po dvouletém noviciátu v Tarragoně byl poslán do Barcelony, kde s řeholním jménem Josef od ukřižovaného Ježíše dne 6. 4. 1930 složil sliby. Při službě na fortně vynikal přívětivostí a zdvořilostí. Dostal na starost správu budovy. Dne 20. 7. 1936 milicionáři obklíčili budovu, kterou chtěl Jan v civilu opustit, byl však zasažen střelbou z pušek. Zemřel ve věku 25 let.

ŠEST SPOLUMUČEDNÍKŮ OCD

umučených 22. 7. 1936 v Toledu

(Eusebius a Iesu Infante et socii, et socii, mm. Toledo: Iosephus Augustinus a Santísimo Sacramento /Thomas Mateos Sánchez, Hermylius a Sancto Elisæus /Petrus Ramon Rodríguez/ Calle, Elisæus ab Iesu Crucificado Stephanus Cuevas Casquero, Perfectus de la Virgen del Carmen Domínguez Monge, Clemens de los Sagrados Corazones López Yagüe)

483 Eusebius od Dítěte Ježíše - Ovidio Fernández Arenillas – /šp: Eusebio

Narodil se 21. 2. 1888 v Castilfalé v provincii Leon ve Španělsku. V 16 letech vstoupil do řádu bosých karmelitánů v Segovii a po studiích filosofie a teologie v Toledu, Avile a Salamance, přijal v roce 1912 kněžské svěcení. Působil jako profesor humanitních věd a asistent ředitele semináře. V roce 1917 svou působnost přenesl na Kubu, kde byl činný v řádové komunitě v Camaguey. Vydal několik knih. Po návratu do Španělska v roce 1927 byl v provinční radě a v květnu 1936 byl zvolen představeným v Toledu. Od začátku občanské války počítal s možným mučednictvím. Dne 22. srpna s nemalou důvěrou vstupoval do domu Rodriga Bolonia v ulici Institutu, tam však byl přepaden dvěma milicionáři, které na něj někdo upozornil. V té chvíli myslel na majitele domu a zajetí Ježíše v Getsemanské zahradě, který řekl: „Hledáte-li mě, nechte ostatní odejít.“ (Jan 18,8). Zastřelili ho osm až deset metrů od domu.

488 Josef Augustin od Nejsvětější svátosti - Tomáš Matouš Sánchez – /šp: José Agustín del Santísimo Sacramento- Tomás Mateos

Narodil se 17. 9. 1912 v Anaya de Alba v diecézi Salamanka ve Španělsku. Od 12 let navštěvoval tři roky školu v Medině. Jeho přání stát se po vzoru strýce řeholníkem se splnilo 23. 8. 1927, kdy v Segovii začal noviciát u bosých karmelitánů. Po roce začal studovat filosofii v Avile a od roku 1932 teologii v Toledu. V listopadu následujícího roku musel studia přerušit a mohl pokračovat až r. 1935 -1936. Brzy po dokončeném studiu vypukla občanská válka a s ní spojené pronásledování. Josef Augustin od Nejsvětější svátosti navečer 21. července přišel s třemi druhy do domu Julia Perezagua v ulici Alfileritos č. 5. Modlili se zde breviář, růženec a posilovali se pro případ mučednictví. Ještě za noci se do domu začali dobývat milicionáři. Josef Augustin byl po chvíli v ulici nedaleko domu zastřelen.

489 Hermylius od sv. Elizea - Petr Rajmund Rodríguez Calle – /šp: Hermilo de San Eliseo Pedro – P. Ramón

Narodil se 14. 4. 1913 ve Fuensaldaña v provincii Valladolid ve Španělsku. V 10 letech, 16. 6. 1923, jeho matka zemřela na rakovinu a Petra se ujala sestra Gertruda Calle. Petr do roku 1925 navštěvoval školu v Medině a pak ke konci července mu bylo dopřáno se šesti druhy vstoupit do kláštera bosých karmelitánů v Segovii. Noviciát začal 22. 7. 1928. Po roce složil sliby a v Avile začal studium filosofie. Další dva roky studia absolvoval v Salamance, pokračoval pak ve studiu teologie v Toledu do r. 1935. Stal se pomocníkem o. Eusebia. Byl velmi vlídný a snažil se pomáhat druhým. Po vypuknutí občanské války se zdržoval v domě na Alfileritos č. 8. a dne 22. 7. byl na nedaleké střeše pošty usmrcen milicionáři. Skvrny krve, kterou zde s bratry prolili, byly patrné ještě po třech letech.

490 Elizeus od ukřižovaného Ježíše - Štěpán Cuevas Casquero – /šp: Eliseo de Jesús Crucificado - Esteban

Narodil se 26. 12. 1913 v Besande v provincii León ve Španělsku. Po narození mu zemřela matka a s ním osiřely i tři sestry. Strýc Jan Casquero, který byl matčiným bratrem a staral se o Štěpána, byl farářem a Štěpán od šesti let u něj ministroval. V září 1926 nastoupil do školy v Medině a 14. 8. 1929 začal noviciát v Segovii. První sliby skládal 27. 8. 1930 a po nich začal tříleté studium filosofie v Toledu. Další rok začal studium teologie v Salamance a pokračoval v něm v letech 1934-1936 v Toledu. V prosinci 1935 skládal slavné sliby. Dne 21. 7. 1936 přišel s Josefem Augustinem do domu Julia Perezagua v ulici Alfileritos č. 5. V noci je přepadli milicionáři. Společně s P. Eusebiem byl zabit před domem. Ještě mu nebylo 23 let.

491 Perfektus od Panny M. Karmelské – P. Domínguez Monge – /šp: Perfecto de la Virgen del Carmen

Narodil se 18. 4. 1914 rovněž v provincii León ve Španělsku. Brzy chtěl následovat svého karmelitského strýce Josefa Michala Dominguez Alonsa, který byl výborným řečníkem. Po přímluvě místního faráře Jana Casquero se v roce 1926 dostal do tereziánské školy v Medině a po třech letech mohl v Segovii, 26. 8. začít noviciát. Dne 27. 8. 1930 se spolubratrem Elizeem složil sliby a po nich začal dva roky filosofie v Toledu a dokončil ji v Avile. Potom s Elizeem studovali teologii v Salamance, v jejímž studiu pokračovali r. 1934-1936 v Toledu. V 21 letech složil 15. 12. 1935 slavné sliby. Když se nachýlilo k občanské válce prohlásil: „Jsem připraven až vejdou do mé cely. Matka Karmelu je se mnou.“ Dne 21. 7. 1936 přišel s Josefem Augustinem a se Štěpánem do domu Julia Perezagua v ulici Alfileritos č. 5. V noci přišli milicionáři a pak byl na nedaleké střeše pošty s Hermyliusem od nich usmrcen.

498 Klement de los Sagrados Corazones - Klement López Yagüe – /šp: Clemente de los Sagrados Corazones

Narodil se 25. 11. 1911 v Campo de San Pedro poblíž Segovia. V 11 letech chodil na pastvu a nosil sebou katechismus nebo jinou duchovní četbu. K bosým karmelitánům v Segovii přišel až v únoru 1935, po půl roce oblékl 19. 8. hábit a noviciát prožíval v Toledu. Jeho zaměstnáním zde bylo vaření v kuchyni. Po vypuknutí občanské války byl společně s bratrem Hermyliem v domě na Alfileritos č. 8. a 22. 7. byl někde u vrat do dvora blízké pošty zabit milicionáři, kteří v povolání řeholníka viděli těžký zločin zasluhující krutou smrt.

DVA SPOLUMUČEDNÍCI OCD

umučeni 24. 7. 1936 v Barceloně

(Iacobus a Santa Teresia Gascón Bordas et Romualdus a Santa Catharina Iosephus Guillamí Rodó)

48 Jakub od sv. Terezie - Gascón Bordás – /šp: Jaime de Santa Teresa

Narodil se 25. 7. 1886 ve Forcall v provincii Castellón ve Španělsku. V 16 letech vstoupil do kláštera bosých karmelitánů v Deserto de Las Palmas. S hábitem přijal jméno Jakub od sv. Terezie a první sliby skládal 12. 3. 1903. Po studiu teologie přijal 14. 10. 1909 kněžské svěcení. Po krátkém pobytu v klášteře sv. Klementa v Mancha se vrátil do Deserto de Las Palmas v provincii Castellón. V roce 1918 přešel do katalánského konventu v Barceloně. Věnoval se výuce dogmatiky a morálky. Jako diabetik míval zdravotní problémy. Se začátkem občanské války začala likvidace klášterů. Již 20. července 1936 přijelo ke klášteru policejní auto a otce Jakuba milicionáři surově zbili, a když se těžce zraněný nedokázal pohnout, odtáhli ho do auta. Tam dostal další rány. Na jejich následky skonal 24. července ve špitálu, do nějž byl nakonec dopraven. Bylo mu 49 let a byl pohřben na hřbitově v Sarria.

50 Romuald od sv. Kateřiny - Josef Guillamí Rodó – /šp: Romualdo de Santa Catalina - José

Narodil se 3. 2. 1866 v Llansa v provincii Girona ve Španělsku. V 15 letech přišel do kláštera bosých karmelitánů v Deserto de Las Palmas. Roční noviciát zde zakončil 13. 4. 1882. Pak studoval teologii a 1. 3. 1890 se stal knězem v Malacca. Po třech letech byl poslán do Svaté země na horu Karmel a po návratu v r. 1905 přišel do kláštera v Barceloně. Další rok byl zvolen převorem v Tarragoně. V letech 1915 - 1930 byl provinciálem a založil komunitu v Palafrugell a seminář v Menor. Překládal a šířil dílo Terezie z Lisieux, v němž spatřoval významné duchovní bohatství. Dne 20. 7. byl na návštěvě u svého otce, v domě, který se nacházel nedaleko kláštera. Milicionáři ho při prohledávání okolí objevili a zatkli. Údajně pak byl zabit při silnici Arrabassadské 24. 7. ve věku 70 let. Po krátké době ho příbuzní identifikovali na patologii místní nemocnice.

DVA SPOLUMUČEDNÍCI OCD

umučeni 25. 7. 1936 v Montcadě u Barcelony

(Eduardus a Iesu Infante Richardus Farré Masip et Gabriel ab Annuntiatiónis Maria Virgo /Jakub/ Balcells Grau)

57 Eduard od Dítěte Ježíše - Richard Farré Masip – /šp: Eduardo del Niño Jesús – Ricardo

Narodil se 20. 4. 1897 v Torms v provincii Lleida ve Španělsku. Téhož dne byl pokřtěn a záhy se stal sirotkem, protože matka zemřela na komplikace spojené s porodem. V roce 1909 odešel do menšího semináře bosých karmelitánů v Badaloně a po třech letech začal noviciát v Tarragoně. Zde s řeholním jménem Eduard od Dítěte Ježíše složil 10. 8. 1913 časné sliby. Vystudoval teologii a po kněžském svěcení v Lleidě 13. 6. 1920 byl poslán do Duranga v Mexiku. To musel v roce 1923 z důvodu náboženského pronásledování opustit a přešel do Spojených států, kde pokračoval ve studiu. Pak byl vybrán pro službu řeholnicím ve Washingtonu (jednalo se Dcery Lásky nebo karmelitky Božského Srdce Ježíšova) a pověřen dalšími úkoly.

V roce 1933 se zúčastnil generální kapituly svého řádu na hoře Karmel ve Svaté zemi. Poté byl povolán za profesora teologie do Barcelony. Nakonec byl v r. 1936 vybrán za představeného kláštera v Tarragoně. Bylo mu 39 let. Na začátku občanské války s P. Gabrielem od Zvěstování P.M. přijal ochranu pod střechou jednoho soukromého domu, ale 25. 7. tam byli zatčeni a ještě téhož dne večer v Montcadě na území barcelonské diecéze popraveni.

58 Gabriel od Zvěstování P. M. - Jakub Balcells Grau – /šp: Gabriel de la Anunciación

Narodil se 12. 10. 1908 ve Valls v provincii Tarragona. Do dvou let přišel o rodiče a byl vychováván u strýce v Pla de Santa María. Do semináře bosých karmelitánů pro nejmladší studenty v Pala-grugell byl přijat již v 11 letech. V roce 1923 přešel do kláštera v Tarragoně a po roce, 24. listopadu, skládal první sliby. Za pět let, r. 1929, byl poslán do mezinárodní koleje v Římě. Tam v r. 1933 dokončil studia a kněžské svěcení přijal již 10. 7. 1932.

Sepsal studii o historii řádu a na Římské akademii byl jmenován profesorem. Krátce pobyl na hoře Karmel v Palestině. V Římě získal diplom v oboru knihovnictví a do roku 1936 působil ve Vatikánu. V létě o dovolené v katalánské provincii ho zastihla občanská válka. Svátek sv. Eliáše chtěl slavit v karmelitánském kostele, ale z důvodu pronásledování se musel s P. Eduardem uchýlit k menšímu slavení v soukromém domě. O pět dní později byl zatčen a mučen. Bylo mu 27 let. V Montcadě byl na počátku noci 25. 7. 1936 zabit.

DVA SPOLUMUČEDNÍCI OCD

umučeni 30. 7. 1936 v Cabañas de la Sagra u Toleda

(Constantius a Sancta Iosepha Aloysius Mata et Iosephus Maria de la Virgen Dolorosa /Vincentius)

493 Konstancius od sv. Josefa - Josef Alois Mata – /šp: Constancio de S. José

Narodil se 23. 8. 1914 v Las Heras de la Peña v provincii Palenci. Od prvního sv. přijímání, 14. 5. 1922, velmi rád a často chodil na mši svatou a přijímal Spasitele do svého srdce. Rostla v něm zároveň touha po duchovním povolání. Do tereziánské školy v Medině byl přijat 10. 9. 1926. Po třech letech, 13. 8. 1929, začal noviciát v Segovii. Zde přijal jméno Konstanc od sv. Josefa a 27. 8. 1930 skládal řeholní sliby. Téhož roku odešel na studium filosofie do Toleda a poslední rok absolvoval v Avile. Následně byl vybrán pro studium teologie v Římě. Slavné sliby složil 15. 12. 1935 a po třetím roce teologického studia se 6. 6. 1936 stal subdiakonem v Madridu. Po vypuknutí občanské války, kdy bylo nutné stranit se milicionářů, kteří řeholní život trestali jako nejtěžší zločin, přišel 21. 7. do domu Perezagua na ulici Alfileritos 5. Zde druhého dne došlo k razii, při níž byli zabiti o. Josef Agustin a Elizeus (OCD). Konstanc milicionářům unikl s pomocí bratra Daniela a přijal návrh odejít s bratrem Josefem do Madridu. Použili přestrojení, ale u Cabañas de la Sagra (blíže Toleda) byli zajati hlídkou. Ta objevila jejich škapulíře, zbila je a naložila do vozu. Po ujetém kilometru byla vyhozena jejich mrtvá těla.

496 Josef od Panny Marie Bolestné - Vincenc Álamo Jiménez – /šp: José M. de la Dolorosa – Vicente

Narodil se 3. 8. 1901 ve Fondón v provincii Almería. Jeho touhou bylo řeholní povolání. Matka mu však zdůrazňovala chudobu rodiny, kterou by měl pomáhat živit. Jeho odpovědí ale bylo, že jim pomůže Bůh, který ho volá. Odešel bez jejího souhlasu ke kapucínům, ti však souhlas vyžadovali a když nešel vyřídit poštou, musel se kvůli němu vrátit domů.

Nakonec se v srpnu 1925 rozhodl pro noviciát v Segovii u bosých karmelitánů. Po postulátu, 11. 2. 1926, přijal jméno Josef Maria od Panny M.Bolestné (šp. José María de la Virgen Dolorosa).

Noviciát ukončil 12. 2. 1928 a v dalším roce byl poslán do kláštera v Avile. Odtud na školu v Medině a tam 12. 2. 1931 složil věčné sliby. Naučil se také vařit a po nějakém čase byl poslán do Toleda, kde byl do r. 1936. Zde podstoupil mučednickou smrt společně s bratrem Konstancem, s nímž unikl při razii milionářů 22. července na ulici Alfileritos. S ním také byl v přestrojení u Cabañas de la Sagra zajat a zabit.

Oba bosí karmelitáni byli 28. 10. 2007 blahořečeni s dalšími spolubratry mezi 498 španělskými mučedníky.

SEDM SPOLUMUČEDNÍKŮ OCD

umučených 31. 7. 1936 v Toledu

484 Nazarius od Nejsv. Srdce – Nazarius Gonzalez del Valle – /šp: Nazario del Sagrado Corazón

Narodil se 28. 7. 1901 v Castilfalé v provincii León ve Španělsku. Od r. 1913 navštěvoval tereziánskou školu v Medině a o tři roky později začal noviciát v Segovii. V letech 1917-1920 studoval filozofii v Avile a pak 4 roky teologii v Toledu. Kněžské svěcení přijal již v prosinci 1923. Nějakou dobu v Medině vyučoval humanitní předměty a v lednu 1926 odjel ke komunitě bosých karmelitánů na Kubu. Po návratu do Španělska působil ve Valladolid a r. 1935 přišel do Avily. V dalším roce se stal superiorem v Toledu. V červenci ještě se studenty konal devítidenní novénu a pak se z důvodu občanské války museli rozejít.

Ještě v témž měsíci byl zajat a s šesti řeholními bratry 31. 7. 1936 v Toledu zastřelen. Cestou k popravě dodával svým druhům odvahu a svůj život zakončil zvoláním: „Viva Cristo Rey!“ („Ať žije Kristus Král!)

485 Petr Josef de los Sagrados Corazones - Petr Jiménez Vallejo – /šp: Pedro José de los Sagrados Corazones

Narodil se 22. 2. 1861 ve Valdeprado v provincii Soria ve Španělsku. Od roku 1885 byl knězem. K bosým karmelitánům vstoupil až v roce 1894 a noviciát začal v Desierto de Las Palmas v provincii Castellón. Další rok v Segovii 7. 7. složil sliby a v lednu 1900 odcestoval ke karmelitánské komunitě na Kubu. Po šesti letech se vrátil, prošel kláštery v Alba de Tormes, Avile, Salamance a v května 1924 přišel do Toleda, aby vyučoval morální teologii, kanonické právo a liturgii. Hned v prvním měsíci občanské války byl u Emila Gonzalez Orue s dalšími šesti řádovými bratry zajat milicionáři a ve věku 75 let zabit. Cestou na popravu byli mučeni a otci Josefovi de los Sagrados nakonec rozbili pažbou hlavu.

486 Rajmund od Panny M. Karmelské - Josef Medel Grijalvo – /šp: Ramón de la Virgen del Carmen - José

Narodil se 27. 3. 1896 v Calahorra (Logroño) ve Španělsku. V roce 1908 vstoupil do tereziánského semináře v Medina del Campo. Řeholní sliby složil v Segovii roku 1914 a pak pokračoval ve studiu filosofie v Avile a následně teologie v Toledu. V roce 1922 přijal kněžské svěcení. Na jezuitských školách působil jako profesor humanitních věd, církevních dějin a spirituality. V roce 1930 byl povolán do Toleda, kde po šesti letech podstoupil se svými druhy mučednickou smrt.

492 Melichar od Dítěte Ježíše - Melichar Martin Monge – /šp: Melchor del Niño Jesús

Narodil se 18. 7. 1914 v San Pedro de Cansoles v provincii Palencia ve Španělsku. Ve třech letech byl biřmován, ve 13 letech byl přijat do tereziánského semináře v Medina del Campo. V srpnu 1929 vstoupil k bosým karmelitánům v Segovii a 27. 8. 1930 složil první řeholní sliby. Následně odešel studovat filosofii a teologii do Toleda a Salamanky. Věčné sliby složil 20. 2. 1936 v Toledu, kde byl v posledním ročníku teologie. Občanská válka s řáděním milicionářů mu však nedopřála kněžské svěcení, pouze mučednickou smrt po té, co byl se šesti druhy přepaden u Emila Gonzalez Orue. Společně s nimi položil život pro Krista.

494 Felix od Panny M. Karmelské - Alois Gómez de Pablo – /šp: Felix de la Virgen del Carmen - Luis

Narodil se 9. 1. 1912 ve Valladolidu ve Španělsku. Od prvního sv. přijímání 13. 5. 1922 se snažil k opětnému přijetí eucharistie přistupovat každý den. Od 11 do 17 let studoval na technické škole a dosáhl titulu bakaláře. Od 16 let byl ve společenství P. Marie Neposkvrněné a toužil po vstupu do kláštera bosých karmelitánů v Segovii. Souhlas rodičů dostal 18. 9. 1929 a za deset dní již začínal noviciát. V dalším roce 4. 10. složil časné sliby a hned začal první ročník filosofie v Avile. Třetí ročník studoval v Toledu a pak začal studium teologie v Salamance, kde 22. 10. 1933 složil slavnostní sliby. V dalším roce byl převeden na poslední dva ročníky do Toleda. Zde měsíc před ukončením přípravy na kněžství podstoupil s šesti druhy mučednickou smrt.

495 Placid od Dítěte Ježíše - Josef Alois Collado Oliver – /šp: Plácido del Niño Jesús – José Luis

Narodil se 25. 1. 1912 v Madridu ve Španělsku. Svátost biřmování přijal 1. 2. 1918 a v dalším roce 29. 5. přistoupil k prvnímu sv. přijímání. Za docházky do církevní školy nabyl přesvědčení, že z něj bude mučedník. Ve 14 letech se svěřil matce, že chce být knězem. Na začátku března 1930 začal v Segovii noviciát u bosých karmelitánů a 18. 3. 1931 složil časné sliby. Na kněžství se připravoval studiem v Avile, Salamance a Toledu. Do Toleda přišel v lednu 1935 na poslední dva roky teologie. Měsíc a dva dny před smrtí složil věčné sliby a 31. 7. 1936 se naplnila předzvěst jeho mučednictví. V kleče a s provoláním slávy Kristu Králi přijal poslední ránu.

497 Daniel de la Sagrada Pasión - Daniel Mora Nine – /šp: D. de la Sagrada Pasión

Narodil se 17. 2. 1908 v Pontevedre ve Španělsku. K svátosti biřmování přistoupil 20. 4. 1915 a brzy poté k prvnímu sv. přijímání. V 16 letech jej zájem o hudbu přivedl k vojenské posádce, s níž se dostal do Santiago de Compostela. Poté co se rozhodl pro vstup do řádu bosých karmelitánů byl 29. 1. 1931 přijat v Segovii. Na první rok noviciátu byl poslán do Mediny a ve druhém se vrátil do Segovie, kde 4. 10. 1933 složil časné sliby. V dalším roce byl poslán do Toleda, kde po dvou letech podstoupil se šesti druhy mučednickou smrt.

MUČEDNICKÁ SMRT KNĚZE A PROFESORA OCD

umučeného 12. 10. 1934 v Oviedo

(Euphrasius a Iesu Infante / Barredo Fernández)

429 Eufrasius od Dítěte Ježíše /Barredo Fernández/ – /šp: Eufrasio del Niño Jesús

Narodil se 8. 2. 1897 v Cancienes v arcidiecézi Oviedo ve Španělsku. Rodiče, Josef Fernandez a Josefína Barredo se s ním ve třech letech přestěhovali do Villa de Gijón. Dalším bydlištěm v období školní docházky byl Tornón. V roce 1912 se rozhodl odejít k Bosým karmelitánům a začal studia v jejich semináři ve Villafranca de Navarra. Noviciát začal v roce 1915. Kněžské svěcení přijal 23. 9. 1922 a primiční mši sv. sloužil 1. 10. v Oviedu.

Vedle výkonu kněžské služby působil jako profesor filosofie a teologie. V září 1926 byl představenými poslán do Krakova v Polsku a s námahou se učil slovanský jazyk, aby zde zvládl své poslání. V roce 1928 se vrátil do Španělska a od následujícího roku byl profesorem v Oviedu. Zde byl 8. 5. 1933 zvolen převorem komunity. Mezi léty 1929 až 1934 připravoval katechetická setkání, horlivě pracoval s mládeží. Je připomínána nejen jeho moudrost, pro kterou byl vyhledávaným zpovědníkem a kazatelem, ale i pokora, prostota a skutky milosrdenství.

Pro bezprostřední nebezpečí útoku běsnících revolucionářů komunitu 6. října rozpustil. Kvůli těžkému úrazu kyčle, který utrpěl při útěku přes zeď, měl být pod falešným jménem převezen do nemocnice. Nevzdal se však škapulíře a při výslechu 12. 10. netajil své povolání. Nepřátelé ho z lůžka odvlekli k zastřelení u zdi "Old Market". Na jejich nenávist, ponížení a urážky Eufrasio odpovídal slovy lásky, nazývaje je svými dětmi, a odpuštěním. Umíral po výkřiku: "Viva Cristo Rey!"

DVA SPOLUMUČEDNÍCI OCD

umučeni 7. 9. 1936 v Barceloně

(Antonius Maria a Iesu Bonet Seróet et Marcellus a Sancta Anna Masip Tamarit )

55 Antonín M. od Ježíše - Bonet Seró – /šp: Antonio M. de Jesús

se narodil 20. 3. 1907 v Albi v provincii Lleida. Absolvoval malý seminář u bosých karmelitánů v Palafrugell. Noviciát prožil v Tarragoně. Filosofii pak studoval v Badaloně a po ní byl poslán studovat teologii do Říma. Kněžské svěcení tam přijal 21. 12. 1929. Od roku 1931 působil v Barceloně jako profesor teologie a později byl ředitelem teologické školy. V roce 1936 byl vybrán za provinčního definitora. Dne 19. července jel vlakem do Badalony, kam již nedojel. Při prohlídce vlaku byl napaden a vyhozen. V civilním oblečení pak hledal útočiště u známých v Barceloně. Se zraněným bratrem Marcelem se setkal asi již 24. 7. a později, 3. 9. 1936 byli spolu zatčeni a uvězněni na Paseo de San Juan. O čtyři dny později byli údajně zabiti. V prvním zářijovém týdnu skončily o nich jakékoliv další zprávy. Otci Antonínovi bylo 29 let.

54 Marcel od sv. Anny - Josef Masip Tamarit – /šp: Marcelo de Santa Ana - José

narodil se 2. 3. 1914 v Cogul v provincii Lleida ve Španělsku. Pokřtěn byl 4. 6. jménem Josef. Rodiče se s ním pak přestěhovali do města Lleida. V 11 letech vstoupil do malého semináře bosých karmelitánů v Palafrugell. O čtyři roky později začal noviciát v Tarragoně, který ukončil 27. 7. 1930. O rok později byl poslán studovat filozofii na horu Karmel v Izraeli. Po návratu pokračoval ve studiu teologie v Barceloně. Zde ho zastihla občanská válka. Podle svědectví bratra Jana Josefa od ukřižovaného Ježíše byl Marcel 20. 7. 1936 vážně postřelen. Po ošetření se skrýval do 3. září, kdy byl s o. Antonínem zatčen a převezen do vily na Paseo de San Juan. Bylo mu 22 let. Svůj život zakončil mučednickou smrtí údajně 7. září.

KNĚZ A MISIONÁŘ OCD

umučený 7. 9. 1936 v Toledu

(Tirso a Iesu Maria /Gregorius/ Sanchez Sanchow)

487 Tirso od Ježíše a Marie /Řehoř/ Sanchez Sancho –/šp: Alfonso del Sagrado Corazón de María

Narodil se 19. 4. 1899 ve Valdecarros v provincii Salamanca ve Španělsku. Čtvrtého dne byl pokřtěn se jménem Gregorio a v roce 1909 přijal svátost biřmování. V dalším roce nastoupil do malého semináře bosých karmelitánů v Medina del Campo. Řeholní sliby složil 23. 7. 1916 v Segovii. Poté studoval filosofii a teologii v Avile a v Toledu. Kněžské svěcení přijal 22. 12. 1923 v Segovii a na začátku dalšího roku byl poslán na Kubu. S velkou apoštolskou horlivostí působil v Havaně, v Ciego de Avila i v Matanzas. Mimo kázání psal i prózu a poezii. Do Španělska se vrátil v roce 1933 a ve své činnosti měl pokračovat v Toledu. Působil tam do konce srpna 1936, než ho milice odvedla do vězení. Lidovým soudem v Toledu byl 6. září odsouzen k smrti a druhý den za úsvitu zastřelen. Několik hodin před popravou ještě napsal rodičům dopis na rozloučenou, v němž uvedl i slova odpuštění pro všechny, kteří mu ublížili. Z listu je vidět, že jeho srdce bylo plné lásky. Byl zastřelen ve věku 37 let.

KNĚZ A MISIONÁŘ OCD

umučený 24. 9. 1936

(Alphonsus a Sancto Corde Mariæ del Sagrado Corazón de María Arimany Ferrer )

56 Alfons od sv. Srdce Mariina - Arimany Ferrer – /šp: Alfonso del Sagrado Corazón de María

Narodil se 19. 5. 1905 v Balaguer v provincii Lleida ve Španělsku. V dalším měsíci byl 25. 6. pokřtěn a biřmován 11. 11. 1908. Byl nejmladším z patnácti sourozenců. V roce 1916 nastoupil do malého semináře bosých karmelitánů v Barceloně.

V srpnu 1920 začal noviciát a 28. 8. 1921 skládal sliby. Studoval pak v Badaloně a v Barceloně filosofii a teologii. Dva roky se na své poslání připravoval na hoře Karmel. Kněžské svěcení mu 15. 4. 1928 udělil jeruzalémský patriarcha.

V roce 1929 se vrátil do Španělska a začal učit v menším semináři v Palafrugell. Roku 1933 byl jmenován provinčním superiorem v Badaloně. Po vypuknutí občanské války, 20. 7. 1936, ještě s dalším knězem nalezl útočiště u Bonanova poblíž Barcelony. K jeho zatčení došlo v Portal del Angel 23. září a následující den byl se šesti dalšími vězni odvezen na neznámé místo k popravě. Bylo mu 31 let.

KNĚZ OCD

umučený s diecézním seminaristou Josefem Casas Ros 28. 9. 1936 v Moià

(Ioachim a Sancta Iosepha /Iosephus/ Casas Juliá et Iosephus Casas Ros de Ordal )

59 Jáchym od sv. Josefa - Josef Casas Juliá – /šp: Joaquín de San José

Narodil se 22. 12. 1914 v Ordal v provincii Barcelona ve Španělsku. Na Nový rok byl pokřtěn a 6. 5. 1916 biřmován. V 11 letech odešel do menšího semináře bosých karmelitánů v Palafrugell a v roce 1931 začal noviciát v Tarragoně. Časné sliby složil 5. 8. 1932. Po nich studoval v Badaloně tři roky filozofii a do vypuknutí občanské války ukončil první rok teologie. Ještě v červenci musel badalonský karmelitánský klášter opustit a odešel za bratrem Štěpánem k rodině Grau. Dne 27. 9. 1936 ho společně s mladším bratránkem Josefem Casas Ros z Ordal, diecézním seminaristou, zatkla milice. Dopravila je do vězení ve Vilafranca del Penedes (50 km západně od Barcelony) a druhého dne je převezli na náměstí v Moià (60 km severně od Barcelony), kde oba o půl dvanácté v noci popravili. Jáchymovi od sv. Josefa bylo 21 let. Podle svědectví bylo oběma před smrtí nabízeno propuštění za podmínky, že se vzdají víry.

Josef Casas Ros se narodil 26. 8. 1916 v Ordal v barcelonské provincii. O tři dny později byl pokřtěn a 9. 5. 1925 biřmován. Ve 12 letech odešel do semináře v Barceloně. Prázdniny v roce 1936 trávil u rodičů, kde ho zastihl začátek občanské války i milice, která ho se starším bratránkem 27. 9. zatkla. Vyslýchala je ve Vilafranca del Penedes a další den na náměstí v Moià oba zabila, protože se odmítli vzdát víry. Josefu Casas Ros bylo 20 let.

Pohřbeni byli druhého dne na hřbitově v Moià, kde jejich ostatky byli 24. 5. 1945 exhumovány a po identifikaci přeneseny - ostatky Jáchyma od sv. Josefa na hřbitov v Badaloně a ostatky Josefa Casas Ros na hřbitov v Ordal.

KNĚZ , PROVINCIÁL OCD

umučený 10. 10. 1936 na okraji Barcelony

(Petrus Thomas de la Virgen del Pilar /Petrus/ Fortón a Cascajares )

51 Petr Tomáš de la Virgen del Pilar - P. de Alcántara Fortón y de Cascajares – /šp: Pedro Tomás

Narodil se 26. 4. 1888 v Zaragoze ve Španělsku. Svátost biřmování přijal 5. 5. 1893. V klášteře bosých karmelitánů v Desierto de Las Palmas v provincii Castellón začal noviciát 29. 9. 1904 a v dalším roce 15. října složil časné sliby. Po dokončení studia, 30. 6. 1912 přijal kněžské svěcení. V roce 1924 se stal představeným komunity ve Valencii a po třech letech v Zaragoze. Roku 1933 byl povolán do kláštera Villanueva de la Jara za představeného provincie. V červenci 1936 přišel kázat na slavnost Panny Marie Karmelské do Barcelony. Brzy na to, pro pronásledování spojené s vypuknutím občanské války, musel v civilu opustit klášter. V zápětí byl však napaden milicionáři, kteří ho zbili do bezvědomí a snad v domnění, že je mrtvý, zanechali ležet u rohu kláštera. Dvě osoby ho pak dopravily do nemocnice San Pablo, kde byl do 10. října. Toho dne Petra Tomáše milicionáři napadli podruhé a v Garraf u pobřeží za Barcelonou umučili a vhodili ho do moře.

KNĚZ OCD

umučený 22. 10. 1936 v Barceloně (Ludovicus Michael Ferrer)

52 Ludvík Maria de la Merced – Michael Ferrer – /šp: Luis María de la Merced - Minguell

Narodil se 13. 6. 1902 v Pola u Gordon v provincii Leon ve Španělsku. V roce 1908 se jeho rodina přestěhovala do Badalony a roku 1912 tam nastoupil do malého semináře bosých karmelitánů v Barceloně. Po pěti letech vstoupil do noviciátu v Tarragoně a 15. 8. 1918 složil časné řeholní sliby. V Tarragoně se stal knězem 20. 12. 1924. Později působil na škole v Barceloně, kde ho zastihla občanská válka se zběsilým pronásledováním řeholníků. Skrýval se po domech známých a příbuzných. Údajně se mu mělo podařit opatření papírů pro odchod ze země, ale 26. 9. 1936 byl v bratrově domě zatčen. Vězněný byl u sv. Eliáše až do 22. října, kdy ho z vězení vyvedla stráž k popravě. Bylo mu 34 let.

MLADÝ KNĚZ OCD Z ARCIDIECÉZE BARCELONA

umučený 17. 12. 1936 (nebo 5. 1. 1937) u Badalona ve směru na Montcadu

(Iosephus Marianus ab Angelis Alarcon Ruiz )

53 Josef Marián od andělů - Alarcon Ruiz – /šp: José Mariano de los Ángeles

Narodil se 24. 11. 1912 v Murcii ve Španělsku. Celá rodina se přestěhovala do Badalony v barcelonské diecézi. Jedenáctiletý Mariano zatoužil po semináři bosých karmelitánů v Palafrugell. Po otci, který byl varhaníkem, měl vztah k hudbě a jejím studiem se později více zabýval. Před dovršením 17 let, 8. 9. 1929, začal noviciát v klášteře OCD v Tarragoně. Tři roky pak studoval filozofii v Badaloně a následně teologii s kanonickým právem v Barceloně. Kněžské svěcení přijal 11. 4. 1936. Bylo mu necelých 24 let, když s počátkem občanské války musel utíkat před pronásledovateli. V Badaloně půldruhého měsíce bydlel u sestry a pak u rodičů, kde byl 17. 12. zatčen a po popravě pohřben do masového hrobu. K jeho umučení prý došlo po 22. hodině u silnice na Montcadu, ale údaj dne je zpochybňován – na polooficiálních stránkách Hagiography Circle je shodný se zatčením a na řádových OCD je označen až za předvečer Zjevení Páně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.