Světci k nám hovoří...


sv. Demetrián

Demetrianus

10. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 260

ŽIVOTOPIS

V první polovině roku 253 byl zvolen biskupem v Antiochii v Persii. Snažil se bojovat proti heretickému učení novatiánů a za vlády krále Sápura I., pravděpodobně roku 256, byl poslán do vyhnanství. Tam zemřel před rokem 261, kdy se stal antiochijským biskupem Pavel Samosata. Ten učil oné herezi novatiánů, která na prvním koncilu v r. 325 byla odsouzena. Týkala se Nejsv. Trojice a sv. Demetrián byl obhájcem pravého učení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leo Magnus, Pp I et doctor Eccl. (461); Demetrianus (asi 260); Orestes, m. in Cappadocia (s. III./IV.); Probus, ep. Ravennaten (s. III./IV.); Narses et Iosephus, m. in Perside (343); Iustus, ep. Cantuarien (asi 627); Baudolinus (s. VIII.); Andreas Avellino (1608); Acisclus Piña Piazuelo (1936); Ioannes Prassek et socii (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.