Světci k nám hovoří...


sv. Orestes

Orestes, m. in Cappadocia

10. listopadu, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí:s. III./IV.

ŽIVOTOPIS

Podle legendy byl křesťanským lékařem a za Diokleciánova pronásledování na přelomu 3. a 4. století byl umučen. Jeho mučednickou smrt v Tyaně v Kappadokii potvrzuje martyrologium. Podle východní tradice v Tyaně velící Maximinus, poté co přijal požadavek císaře o vypořádání se s křesťanstvím, chtěl i po Orestovi, aby prokázal úctu modlám pohanského chrámu. Orest, známý svým křesťanským postojem, byl obviněn, že působí na mysl nemocných lidí a odvádí je od uctívání model k víře v Krista. Předvedený Orest statečně a otevřeně vyznal svou víru v ukřižovaného a vzkříšeného Krista, načež nastalo jeho bití a mučení, při němž údajně nechybělo pálení rozpáleným železem a vrážení hřebů do nohou. Životopisec Dimitrij Rostov r. 1685 v hovoru o mystickém vidění Oresta uvedl i to, že tomuto mučedníkovi byly useknuty i všechny končetiny.

Informace o způsobu mučení nejsou považovány za spolehlivé, ale spolehlivě víme o síle jeho víry a s ní spojené lásky ke Kristu, nad kterou jeho nepřítel nemůže zvítězit.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leo Magnus, Pp I et doctor Eccl. (461); Demetrianus (asi 260); Orestes, m. in Cappadocia (s. III./IV.); Probus, ep. Ravennaten (s. III./IV.); Narses et Iosephus, m. in Perside (343); Iustus, ep. Cantuarien (asi 627); Baudolinus (s. VIII.); Andreas Avellino (1608); Acisclus Piña Piazuelo (1936); Ioannes Prassek et socii (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.