Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-




sv. Hesychius
Hesychius, ep. Viennen

12. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po roce 552

ŽIVOTOPIS

Původně se stal senátorem, oženil se a měl syny Avituse a Apolináře, který se narodil v Auvergne v Galii. Oba si zvolili duchovní povolání a nakonec se stali svatými. Apolinář jako biskup Valence a Avitus jako otcův nástupce na stolci ve Vienne.

Hesychius byl povýšen ze senátora na biskupský stolec ve Vienne. Martyrologium uvádí toto místo na území Burgundska. Jinde je zmiňováno historické území Vienne v Dauphiné v jihovýchodní Francii.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosaphat /Ioannes/ Kuncewicz (1623); Nilus, abbas Ancyran. (asi 430); Macarius, ep. in Scotia (s. VI in.); Hesychius, ep. Viennen (po roce 552); Æmilianus, presb. (574); Cunibertus (asi 663); Lebuinus (asi 775); Ioannes Cini de Pace (asi 1335); Didacus, religiosus Ord. Minorum (1463); Iosephus Medes Ferrís (1936); Petrus Vicev, Iosaphat (Robertus Matthaeus) Šiškov et Paulus (Iosephus) Džidžov), presbyteri et martyres (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský