Světci k nám hovoří...


sv. Antonín, Nicefor, Zebinas, German a Manatha /či Ennatha/

Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas

13. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:308

ŽIVOTOPIS

Tito svědci víry podstoupili mučednickou smrt za vlády císaře Galéria Maximiana v Cesareji v Palestině. Manatha byla panna, která měla být především donucena k povolnosti a protože zůstala pevná, byla krutě bičována a nakonec upálena. Ani ostatní se nezalekli a před popravou dokonce veřejně obvinili římského guvernéra Firmiliana, že obětuje falešným bohům pohanů. Následovalo pak jejich stětí.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.