Světci k nám hovoří...


sv. Arkádius, Paschasius, Probus, Eutychián a Paulil

Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus

13. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:473

ŽIVOTOPIS

Zde je připomínáno mučednictví čtyř španělských důstojníků a mladšího bratra dvou z nich, pro jejich věrnost a k oslavě Boha ve svých svatých. Výrok: „Je těžká doba“ byl a je používán jako výmluva proč dotyčný „křesťan“ nejednal, jak by podle víry měl. Přitom většinou bývala v minulosti doba pro víru těžší. Ukazuje to příběh i těchto mučedníků, kteří měli lepší postavení ve španělské armádě v Africe.

Měli možnost si říci, nemůžeme přijít o své zaměstnání, zajištění... Dali však přednost vztahu s Bohem a navzdory hrozbám odmítli přijmout nařízený arianismus. Proto je král Vandalů Geiserich nejprve vyhnal, ale, snad aby je nenásledovali další, nechal je pak zatknout a mučením je chtěl přimět k odmítnutí katolické víry. U důstojníků neměl úspěch, a to znamenalo pokyn k jejich zabití. O Arkádiovi je známo, že byl ženatý i bohatý.

Paulil, bratr Paschasia a Eutychiána (o jejich sourozeneckém vztahu víme z dopisu biskupa Cirta Ant. Honorata,), který v Geiserichově armádě vynikal inteligencí i krásou, měl být podobné smrti ušetřen. Mnohem více byly na něj zkoušeny lichotky a hrozby a vyvíjena snaha, aby opustil katolickou víru. Pro svou odolnost byl po bičování odsouzen do krutého otroctví.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.