Světci k nám hovoří...


sv. Kvinkcinián

Quinctianus

13. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 525

ŽIVOTOPIS

Podle tradice se narodil v Africe a stal se knězem v Kartágu. Odtud nejspíše za krutého pronásledování ariánským králem Vandalů odcestoval do Francie. Pro svou horlivost a ctnosti se stal biskupem v Rodez. Účastnil se koncilů Agde (506) a v Orléans (511). Z biskupského stolce v Rodez byl asi r. 512 Góty vyhnán do exilu a o tři roky později je uváděný jako biskup kmene Arvernů v Clermont-Ferrando v Aquitaine (dnešní Francii).

Podle textů biskupa Řehoře z Tours byl biskup Kvinkcinián velmi učený v písmech a plný milosrdné lásky k chudým. Dožil se pokročilého věku a byl pohřben v kostele sv. Štěpána v Clermontu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.