Světci k nám hovoří...


sv. Florencius a Amancius

Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter

13. listopadu, připomínka
Postavení:biskup a kněz
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Florencius se narodil r. 520 v Città di Castello (Římany nazývaném Tifernum Tiberinum, ležící 55 km severně od Perugie) v severní části Umbrie v Itálii. V mládí mu zemřeli rodiče a on se rozhodl pro studium literatury a teologie. Ve 22 letech se stal jáhnem. Za tažení armády ostrogótského vojevůdce Totily údajně uprchl s Amanciem do Perugie. Tam později přijal od biskupa Herkulána kněžské svěcení a po nějaké době se vrátil s Amanciem do rodného města, které s místními obyvateli začali znovu budovat z trosek. Po smrti biskupa tamní diecéze byl novým biskupem zvolen Florencius, který i po biskupském svěcení sídlil v Città di Castello. Papežem Řehořem Velikým je zmiňován jako pastýř pravého učení a svatého života. Martyrologium spolu s ním připomíná sv. Amancia jako jeho kněze, bohatého ctnostmi a láskou k nemocným.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.