Světci k nám hovoří...


sv. Dalmác

Dalmatius, ep. Ruthenen

13. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 580

ŽIVOTOPIS

Narodil se na konci 5. století v Galii (dnešní Francii). Byl velmi mladý, když se asi r. 524 stal biskupem Rodez v regionu Midi-Pyrénées. V tomto pastýřském úřadě působil 56 let a zakusil mnoho utrpení od visigotského krále Amalarica, který prosazoval arianismus. Byl dokonce odsouzen k oběšení a legenda hovoří o zázraku, pro který unikl smrti.

Jako dobrý pastýř věrně vykonával povinnosti svého úřadu a Řehořem z Tours byl chválen za štědré rozdávání almužen chudým. Zemřel po dovršení věku 80 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.