Světci k nám hovoří...


blah. Varmund

Varmundus

13. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 1010 nebo 1014

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 930 ve Vercelli Arborio v severní Itálii. Vystudoval v Pavii, kde potom působil jako právník. Později, na přání císaře Oty I., byl zvolen biskupem v Ivrea v provincii Turín v Piemontu. V roce 969 se zúčastnil synodu v Miláně, na kterém se jednalo o diecézích v jižním Piemontu, které byly zle poznamenány nájezdy Saracénů.

Jako právník, hájíce církevní záležitosti, angažoval se při sporech s markrabětem Arduinem. Podporoval opatství ve Fruttuarii, založil biskupskou školu, pustil se do stavby katedrály. Byl vzorem pokory, zbožnosti a projevy živé víry.

Blahořečený byl 17. 9. 1857 papežem Piem IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.