Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Terezie Scrilli

Maria Teresia Scrilli

13. listopadu, připomínka
Postavení:zakladatelka karmelitánské kongregace - Institut Naší Paní z Karmelu
Úmrtí:1889

ŽIVOTOPIS

Narodila se 15. 5. 1825 v Montevarchi u Fisole v Itálii. Měla starší sestru a její rodiče si přáli, aby se narodila jako chlapec. Snad právě proto postrádala v dětství dostatek lásky. V 21 letech vstoupila do kláštera sv. Marie Magdaleny de Pazzi ve Florencii. Tam však pocítila povolání k apoštolátu mezi dětmi a mládeží. Po dvou měsících se rozhodla vrátit domů a složit slib ve třetím řádu bosého Karmelu. Věnovala se soukromému vyučování mládeže. Z té doby je připomínáno zázračné uzdravení jednoho jejího svěřence.

Na návrh biskupa z Fiesole se v roce 1851 odhodlala k založení řeholního společenství za účelem školní výchovy dětí. S několika dívkami začala vyučovat na škole ve svém rodišti, ale její snahy byly světským okolím, upřednostňujícím protináboženskou politiku, zamítnuty. Svého záměru však dosáhla o 4 roky později. V polovině října 1854 založila kongregaci apoštolsky činných karmelitek, která má současný název „Institut Naší Paní z Karmelu.“ Sestry začaly nosit řeholní oděv. Po pěti letech se politická situace orientovaná proti církvi přiostřila a Instituce sester byla státem zrušena, sestry rozpuštěny. Ke společnému životu se jim podařilo sejít až po 18 letech. Řeholní oděv jim byl znovu dovolen v roce 1882.

Marie Terezie Scrilli jako matka představená dbala o současně kontemplativní i činný život své komunity. Sama vždy byla člověkem intenzivní, hluboké modlitby, ze které čerpala vše potřebné pro život ve světě a k působení mezi dětmi.

Často se modlila: „Miluji Tě, můj Bože, v darech Tvých, miluji Tě v mé nicotnosti. I v ní uznávám Tvou nekonečnou moudrost. Miluji Tě v tolika různých a nečekaných překážkách, kterými doprovázíš můj život. Miluji Tě ve všem, jak v utrpení, tak v pokoji.“

K Pánu hovořila i slovy: „Pane, sama od sebe nic nezmůžu, a i kdybych mohla, nechtěla bych, protože netoužím po ničem, jen po tom, aby se ve mně a na mně vyplnila tvá vůle.“

Marie Terezie Scrilli zemřela 14. listopadu ve věku 64 let. Její blahořečení se uskutečnilo v katedrále ve Fiesole 8. 10. 2006, kdy ji prefekt kongregace pro svatořečení, kardinál José Saraiva Martins, zapsal mezi blahoslavené.

Sestry z institutu založeného Marií Terezií Scrilli působí v Itálii, v USA, v Kanadě, v Indii, v Polsku, v Brazílii, na Filipínách, na Floridě, v Indonésii, ve Svaté zemi a v roce 1993 přišly i na Moravu do Lidečka. Od roku 1998 sídlí ve Štípě u Zlína.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.