Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Gonga Martínez

Ioannes Gonga Martínez

13. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 25. 3. 1912 v Carcaixent v provincii Valencie ve Španělsku. Ve 12 letech byl u prvního sv. přijímání a ve 14 letech byl biřmován. Přál si stát se knězem, ale dlouhá nemoc a zhoršený zdravotní stav byl překážkou takového plánu. Aktivně se tedy zapojil do Katolické akce a stal se katechetou. S velkou horlivostí se pustil do apoštolátu mezi mládeží. Děti uměl zaujmout, pobavit. K jeho typickým projevům patřil usměv, který dovedl rozdávat vždy a všude. Později se seznámil s dívkou, s níž uvažoval o svátostném manželství. Chtěli je prožít ve světle evangelia, jako plán lásky s přijetím všech povinností, které v něm budou následovat. Vypukla ale občanská válka s velkým náboženským pronásledováním.

Při účasti na tajně sloužené ranní mši sv. 25. 7. byl zatčen a odveden do vězení. Pravděpodobně nebyl dostatek důkazů k trestu smrti, tak byl o něco později propuštěn. Usoudil, že bude bezpečnější zdržovat se v jiném městě, což také učinil, ale po čase ho stesk po rodině přiměl vrátit se do Carcaixent. Milice, která se zatím dozvěděla o jeho náboženské horlivosti a to, že ho někdo nazval svatým, ho po příchodu do rodné obce brzy zadržela. K jeho mučednické smrti pak došlo v Simat de Valldigna. Umíral dotýkajíce se křížku, který nosil stále u sebe a se zvoláním na kata: „Ježíš, než zemřel, odpustil svým katům a já z celého srdce odpouštím tobě.“

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 španělských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.