Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie /od sv. Jana/ Giner Gomis

Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis

13. listopadu, připomínka
Postavení:mučednice CMF (klarentinské misionářky institutu Neposkvrněné Panny Marie)
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 4. 1. 1874 v Tortosa v provincii Tarragona ve Španělsku. V 18 letech vstoupila ke klarentinkám do institutu Neposkvrněné Panny Marie a 5. 5. 1892 začala noviciát. V následujícím roce 16. 9. složila první sliby a přijala jméno sestra Marie del Patrocinio Jan. Je chválena pro věrnost, poslušnost, pokoru a mírnost. Po dobu 11 let byla na řeholní škole v Carcagente. Ve 30 letech se stala novicmistrovou a tuto svou funkci vykonávala 18 let. V roce 1922 byla zvolena představenou komunity.

Od roku 1925 vedla komunitu v Sagunto, jednalo se zároveň o školu, která trpěla změnami, které vedly k občanské válce. Již 12. 5. 1931 byla jejich škola obklopena rozeštvaným davem, který chtěl zapálit budovu a pobít řeholnice. Sestra Marie Giner Gomis za této situace prokázala velkou odvahu a věrnost svému povolání. V první řadě se postarala, aby se zabránilo znesvěcení Eucharistie a potom se obrátila k sestrám se slovy povzbuzení, aby obstály i v případě mučednictví. K tomu došlo o pět let později. Řeholnice se ze Sagunto po útoku vrátily do komunity v Carcagente, kde Giner Gomis byla zvolena představenou. Na začátku občanské války byl klášter vypálen a sestry se rozešly. Po několika měsících byla Giner Gomis 13. 11. zatčena a v pozdních večerních hodinách umučena v Portichol de Tavernes. Jeden z jejich katů později uvedl, že její poslední slova se týkala věrnosti, odpuštění a nabádání k obrácení. Řekla mu: „budu se za tebe modlit, odpouštím ti ... čiň pokání."

Blahořečená byla 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 španělských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, abbatissa Pragen (1282); Antoninus, Nicephorus, Zebinas, Germanus et Manathas (308); Mitrias (s. IV.); Brictius (444); Arcadius, Paschasius, Probus, Euthychianus et Paulillus (473); Leonianus (asi 518); Quinctianus (asi 525); Florentius, ep. Tijernen et Amantius presbyter (s. VI.); Dalmatius, ep. Ruthenen (asi 580); Himerius, eremita (asi 612); Eugenius, ep. Toletan (657); Maxellendis (670); Nicolaus I. (867); Abbo, abbas Floriacen (1004); Varmundus (asi 1010 nebo 1014); Homobonus (1197); Maria Teresia Scrilli (1889); Augustina (Livia) Pietrantoni (1894); Ioannes Gonga Martínez (1936); Maria a Patrocinio a Sancto Ioanne Giner Gomis (1936); Robertus Montserrat Beliart (1936); Carl Lampert (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.