Světci k nám hovoří...


20 sv. mučedníků z Hippo

martyres Hippone XX

15. listopadu, připomínka
Úmrtí:s. III./IV.

ŽIVOTOPIS

Z těchto 20 mučedníků vzpomínaných v martyrologiu jsou dnes známa pouze jména Fidenzian, biskup Valerián a Viktor, další se nedochovala. Sv. Augustin (pam. 28. 8.), který zemřel r. 430, oslavoval jejich víru a vítězství, neboť dosáhli mučednické palmy z lásky k Bohu.

Bylo to v Hippo v Numidii, která byla starověkým berberským královstvím v severní Africe, které se později stalo římskou provincií. Toto místo leží na severovýchodě dnešního Alžírska.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.