Světci k nám hovoří...


sv. Felix z Noly

Felix de Nola

15. listopadu, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:s. IV./V.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium na tento den připomíná dalšího Felixe z Noly v oblasti Kampánie v Itálii. Tento, na rozdíl od známějšího kněze z Noly stejného jména (pam. 14. 1.) byl zde biskupem, a jak říká martyrologium, pro obětavou pastorační péči si zasloužil úctu města.

Pohřbený byl na Cimitile, které je pohřebištěm ze III. století. Na rozšíření jeho kultu se podílel Paulín z Noly, který v letech 411-430 konal oslavy jeho svátku, k nimž složil také báseň. Tou dobou přicházelo mnoho poutníků a docházelo k více zázrakům.

Někde se uvádí, že zde byl prvním biskupem, ale zároveň byl řazen do dřívější doby. Fakta jsou taková, že Felixů, kteří byli v Itálii uctíváni jako světci, je větší počet a různá legendární podání byla zřejmě nesprávně přiřazena jinému z nich. Na další údaje z legend o dnešním světci se proto díváme s tímto vědomím.

Podle toho, že sv. Augustin o biskupu Felixovi z památky dnešního dne hovoří jako o vyznavači, nemůžeme se spolehnout na tvrzení, že byl zároveň mučedníkem. Podle některého podání byl mučen, ale ne zabit. Jinde se uvádí, že pro Krista položil svůj život za posledního velkého pronásledování, vedeného prefektem Marcianem, společně s 30 dalšími křesťany.

Bylo mu také přisuzováno konání zázraků už od 15 let. Po cestě rybářskou lodí se setkal se dvěma posedlými muži spoutanými řetězy, které po Felixově modlitbě démon opustil. Jeho vyobrazení mezi lvy má svůj původ v legendárním vyprávění, že ho prefekt Marcianus věznil mezi lvy. Vyskytují se i zdroje, podle kterých byl sťat 15. 11. 259, ale v tom století žádný biskup Felix z Noly není zaznamenán. A tak bychom se měli spokojit s tím, co je uvedeno na začátku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.