Světci k nám hovoří...


sv. Maklovius či Machut

Maclovius seu Machutus

15. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 640
Atributy:eucharistie, loď, velryba, biskupské insignie

ŽIVOTOPIS

Údajně se narodil v Llancarfan v údolí Glamorgan v regionu Wales (Cambria). Vzdělání získal v některém klášteře a po čase přijal kněžské svěcení. Na více místech se také uvádí, že byl jedním ze žáků sv. Brendana (pam. 16. 5.). Asi v době epidemie opustil zemi s úmyslem misijního působení v Bretani. Evangelizační činnost začal v dnešním Saint-Malo (pojmenovaném po něm) a v sousedícím Aleth (dnes Saint-Servan-sur-Mer), kde je uveden jako první biskup. Postavil zde kostel, založil klášter a chránil chudé před zneužíváním bohatými.

Pro vzniklý odpor k jeho působení odešel do Saintes. Podle legendy v Aleth nastalo velké sucho, které bylo dáváno do příčinné souvislosti s odchodem Machuta. Občané ho pak přišli požádat, aby se vrátil. Vyhověl jim jen dočasnou návštěvou, za které se spustil hojný déšť, a navrátil se do Saintes, kde zemřel. Podle některých záznamů se zdá, že to mohlo být 15. 11. 565, podle jiných, včetně posledního martyrologia, se jednalo asi o rok 640.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.