Světci k nám hovoří...


sv. Marin a Anián

Marinus et Anianus, m. in Bavaria

15. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. VII./VIII.
Atributy:Marina: biskup, hůl, kniha, event. taška a zvonek

Aniána: jáhen, kniha, palma

ŽIVOTOPIS

Traduje se, že oba pocházeli nejspíše z Irska. Pestrá legendární podání nám neumožňují reálně se přiblížit skutečné biografii těchto mučedníků, víme ale, že byli přijati papežem Evženem I. Ten vysvětil Marina na misijního biskupa a mladšího Aniána na jáhna. Oba se vydali na misijní cestu do Bavorska, kde si u Irschenbergu postavili poustevnické chýše a údajně v tomto kraji žili a působili jako misionáři 40 let. Denně se vydávali na cesty, aby hlásali evangelium a vybízeli k přijetí Boží milosti skrze svátosti.

Při poslední pastorační cestě byli přepadeni u obce Wilparting na okraji dnešního Irschenbergu. Kdo byli oni bandité nevíme, podle některé legendy mělo k umučení Marina a Aniána dojít za invaze Vandalů, a za misijní činnost byli týráni a upáleni.

Ostatky těchto mučedníků byly v 18. století dvakrát vyzvednuty a zůstávají uloženy ve farním kostele ve Wilpartingu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.