Světci k nám hovoří...


sv. Zdeněk (Sidonius)

Sidonius, abbas

15. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:po r. 684

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Irska, odkud přišel do Francie a začal zde žít v klášteře v Jumièges asi kolem r. 664. Uváděn je jako jeden ze žáků sv. Philiberta (pam. 20. 8.). Pod jeho vedením žil na ostrově Heriou (dnešním Noirmoutier). Potom v Saint-Saëns ležícím severovýchodně od Rouenu založil Zdeněk klášter, v němž se stal opatem. Zde také zemřel s pověstí svatosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.