Světci k nám hovoří...


sv. Fintan

Fintanus, reclusus

15. listopadu, připomínka
Postavení:poustevník, reklus OSB
Úmrtí:asi 878

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku 804 v provincii Leinster v Irsku do šlechtické rodiny. Při bojích se sousedy přišel o otce i bratra. Někde se uvádí, že za občanských válek ztratil i další blízké příbuzné. Při útoků Vikingů, přibližně kolem r. 839, byl zajat a jako otrok přepravován lodí do norského Orkneje. Skokem do moře se mu podařilo uniknout a zachránit se na jednom ostrově. Asi dva roky žil jako poustevník a požíval prý pomoci jednoho skotského biskupa. Potom odcestoval do Galie a v roce 845, podle slibu, konal pouť do Říma. Asi 50 km odtud, v opatství Fara in Sabina, se prý pak stal benediktinským mnichem. Na zpáteční cestě pokračoval až do Rheinau ve Švýcarsku, kde zůstal od r. 851 až do konce života. Mimo jiné napsal pro mnichy řeholní pravidla. Posledních 22 let žil nanejvýš asketicky v cele klášterního kostela jako rekluz a měl mnoho mystických zážitků. Zemřel zde s pověstí svatosti a hned po smrti začal být uctíván jako svatý, i když byl mezi svaté zapsán až r. 1000.

Fintanovy ostatky byly v Rheinau v roce 1446 umístěny do relikviáře na jemu zasvěceném oltáři. Za reformace došlo k jejich částečnému zničení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.